23 Márta 2012: Tugann Scéalta ó Chartlann na Comhairle Ealaíon léargas ar na 1960í

Tá deich scéal bhreise á bhfoilsiú inniu ag an gComhairle Ealaíon ar shuíomh Gréasáin a cartlainne - tionscnamh a seoladh le linn an fhómhair chun ceiliúradh a dhéanamh ar chomóradh 60 bliain na Comhairle Ealaíon.
 
Bunaíodh an Chomhairle Ealaíon an 4 Nollaig 1951 faoin Acht Ealaíon, 1951. Bhí na céad chruinnithe den Chomhairle Ealaíon ar siúl in Eanáir 1952.
 
Tarraingítear ar chartlann na Comhairle Ealaíon, atá lonnaithe ina hoifig ag 70 Cearnóg Mhuirfean i mBaile Átha Cliath, chun an tionscnamh scéalta a chur ar an suíomh Gréasáin. Bhain na scéalta a foilsíodh san fhómhar le blianta luatha na Comhairle Ealaíon, na 1950í. Is leis na 1960í den chuid is mó a bhaineann na scéalta atá á bhfoilsiú inniu. Ar aon dul leis na scéalta eile, roghnaíodh iad ó chartlann mhór doiciméadúcháin na Comhairle, agus insítear na scéalta go príomha trí chóipeanna digiteacha a léiriú de dhoiciméid lena n-áirítear litreacha, miontuairiscí agus grianghraif.
 
I measc na scéalta, áirítear bunús na díolúine cánach le haghaidh ealaíontóirí agus iarrachtaí na Comhairle Ealaíon agus daoine eile (lena n-áirítear Garrett Fitzgerald TD agus Charles Haughey TD, a bhí ina Aire Airgeadais ag an am) díolúine a chur i bhfeidhm; an tarraingt a bhí ag mórthaispeántas ealaíne comhaimseartha ar camchuairt ó Mheiriceá - ar tugadh é mar bhronntanas don Smithsonian Institute in Washington DC ina dhiaidh sin - agus a bhí ar taispeáint ar feadh 4 seachtaine i mBaile Átha Cliath in 1964. B’ann a d’fhreastail an líon ba mhó daoine ar an taispeántas le linn na camchuairte Eorpaí 2 bhliain. Ina theannta sin, áirítear plean uaillmhianach an Rialtais Ceoláras Cuimhneacháin a thógáil in Éirinn in ómós do John F Kennedy, Uachtarán na Stát Aontaithe; mórthaispeántas ealaíne grafaí i mBaile Átha Cliath in 1964 inar cuireadh saothar Louis le Brocquy, Barrie Cooke, Norah McGuinness agus ealaíontóirí eile os comhair an phobail, taobh le taobh le saothar roinnt de scothealaíontóirí grafacha na Seapáine; agus na pleananna a bhí ann in 1965 chun ceiliúradh a dhéanamh ar chomóradh 50 bliain Éirí Amach na Cásca. I measc na scéalta eile, áirítear saothar John Ruddock agus Cumann Ceoil Luimnigh, agus bunú Amharclann an Focus.
 
Dúirt Orlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon agus í ag labhairt faoi na scéalta: "Deich mbliana an-suimiúil a bhí in Éirinn sna 1960í, agus tharla athruithe móra cultúrtha sa chumarsáid agus san oideachas mar shampla.  Is éard is aidhm leis na scéalta atá foilsithe againn léargas a thabhairt ar an gComhairle Ealaíon, ar dhul chun cinn a feidhmíochta idir na 1950í agus na 1960í, agus ar an gcaoi ar dhéileáil sí le healaíontóirí aonair, leis an bpobal i gcoitinne, le comhlachtaí poiblí agus le ranna rialtais an lae. Tá súil againn go mbainfidh idir an pobal i gcoitinne agus scoláirí araon taitneamh agus tairbhe as an suíomh agus as na scéalta roghnaithe."
 
Is foshuíomh an suíomh Gréasáin cartlainne sin de phríomh-shuíomh Gréasáin na Comhairle www.artscouncil.ie. Is féidir é a rochtain go díreach ag www.archivestories.artscouncil.ie

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)