27 Meitheamh 2013: Ba cheart don Stát Dearcadh Leathan a Thabhairt ar an bPlean Spreagtha a Deir an Chomhairle Ealaíon

Dúirt Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, An tIníon Pat Moylan, nár cheart don Stát a leithéid de dhearcadh cúng a thabhairt ar spreagadh an gheilleagair agus go mba ghá imeacht ó mheon an Tíogair Cheiltigh a mhaíonn nach féidir poist speagtha a chruthú ach in earnáil na tógála amháin.

Ag labhairt di ag faisnéisiú na Comhairle Ealaíon faoi earnáil na n-ealaíon, dúirt An tIníon Moylan go gcaithfear fáiltiú roimh gach plean spreagtha maidir leis na cinntí is déireannaí ar scoileanna, bóithre agus iompar.

"Má tá an Stát chun a chúlchíste a infheistíú, áfach, ba cheart é a dhéanamh ar shlí shamhlaíoch ina spealfar díbhinn inbhuanaithe don tír."

"Is minic a bhíonn dearcadh thar a bheith traidisiúnta ann ar cad a chruthaíonn poist go tapaidh ná tograí tógála.  Is cúng an meon é seo.  Tá acmhainneacht neamhthapáilte ag na healaíona, a chothaíonn suas go 21,000 post cheana féin agus a chuireann go suntasach leis an ngeilleagar."

"Tá na healaíona dlúthshaothrach agus cruthaítear díbhinn gan cothrom maidir le clú do Éirinn chomh maith le nuálaíocht agus tuairimí nua a chothú.  Sa domhan mór ina gcaithfidh go mbeadh clú ar Éirinn le haghaidh nithe seachas cúrsaí cánach agus ar droch-bhainc, tugann na healaíona breo agus faobhar iomaíoch do Éirinn.  Imríonn na healaíona ról le lucht oibre solúbthach, cruthaíoch agus nuálaíoch a fhorbairt agus a imríonn ról i dtéarnamh na tire le seachthionscail ar nós cluichíochta a bhrathann go mór ar chrathaíochas agus ar ábhar ealaíonta."

"Tá obair na Comhairle Ealaíon buailte go leanúnach leis na deacrachtaí eacnamaíochta sa tír seo.  Tá ciste níos lú againn ná mar a bhí cúig bliana ó shin, le ciorrú 30 faoin gcéad i maoiniú an stáit."

Fuair an Chomhairle Ealaíon €63.24 milliún i ndeontas ón Státchiste sa bhliain 2012 agus anois €59.865 milliún i mbliana do 2013.  Dúirt An tIníon Orlaith Mc Bride, Stiúrthóir na Comhairle, go raibh sé mar thomhas seasmhachta, misnigh agus cruthaíochta ag eagraíochtaí ealaíon is ealaíontóirí na hÉireann in ainneoin an laghdú leanúnach ar an maoiniú, fuair an Chomhairle beagnach 3,500 iarratas do na cláir duaise éagsúla. 

"Taispeánann an leibhéal seo iarratais an acmhainneacht neamhthapáilte san earnáil seo dá mba rud é go raibh breis maoinithe ar fáil.  An baol atá ann maidir le ciorruithe leanúnach agus maoiniú infheistíochta teoranta ná go gcaillfear tuairimí den scoth agus beidh laghdú mór ag teacht ar ealaín den scoth.  Tá sé mar acmhainn ag na healaíona bheith lárnach do earnáil chruthaíoch ar féidir gníomhaíocht eacnamaíoch ollmhór agus fostaíocht a ghinniú."

Ní féidir ach ealaíontóir aonarach amháin as ceathrar a mhaoiniú de dheasca acmhainní teoranta, san am céanna ina gcaithfear diúltú le dhá iarratas ó eagraíochtaí ealaíon as trí.  Cistíonn an Chomhairle 180 féile gach bliain, 158 acu atá sách beag agus thar a bheith tábhachtach do thurasóireacht, do gheilleagair áitiúla agus do chuimhní samhraidh do thurasóirí is don aos óg, ach go háirithe.  Tacaíonn an Chomhairle le 150 sparántachtaí do ealaíontóirí aonaracha, chomh maith le coimisiúin agus seóanna ar turas.

"I measc na bhfíordheacrachtaí, freagraíonn na healaíontóirí agus na heagraíochtaí le misneach spreagtha don todhchaí.  Is foinse misnigh beoga agus feabhas iad ealaíontóirí na hÉireann a spreagann ár mbeatha cultúrtha go náisiúnta agus a leanann ar aghaidh in ainneoin na ndúshlán méadaithe, ar nós roinnt eile sa sochaí, cosúil le dífhostaíocht, eisimirce agus bochtanas."

Tacaíonn an Chomhairle Ealaíon le beagnach 50 láthair ar fud na tíre le hionadaíocht i ngach contae mar chuid den pháirtnéireacht sheasta fhada leis na húdaráis áitiúla.  "Is eochair shlí chun teacht ar na healaíona ná bheith ag obair leis na láithreacha a dúirt An tIníon McBride.  "Ta páirtnéireacht leis na húdaráis áitiúla ar ceann de na caidrimh is tábhachtaí don Chomhairle Ealaíon agus do na healaíona in Éilrinn. Leanann an Chomhairle Ealaíon ar aghaidh le tacaíocht na hoibre atá ar siúl ag na 34 seirbhís ealaíon na n-údarás áitiúil in Éirinn agus gafa go straitéiseach leis na húdaráis áitiúla ar cheisteanna ealaíon."

Don chéad uair i roinnt blianta, rinne léiriúchán príomhstáitse de Théatar na Mainistreach, The Plough and the Stars, turas réigiúnda ag trí láthair anuraidh 2012.  Ceann de buaicphointí na don Comhairle le linn 2012 ná ceiliúradh 60 bliain le sraith mhór de thaispeántais na n-amharcealaíon ar a tugadh Into the Light le ceithre gaillearaí móra le rá.  Thug an tUachtarán Mícheál Ó hUigín cuairt ar an gComhairle ina oifig ar Chearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath chun an comóradh a mharcáil.  Bliain mhór na n-ailtireachta ab ea 2012, le hionadaíocht ó cheithre cleachtas ag Architecture Biennale sa Veinéls.  Sa bhliain 2012, bhain 157 ball d`Aosdána tairbhe as an gCnuas.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)