25 Aibreán 2012: Aiféala ar an gComhairle Ealaíon faoi bhás Louis le Brocquy

Tá aiféala curtha in iúl ag an gComhairle Ealaíon ar chloisteáil dóibh faoi bhás Louis le Brocquy, ball d’Aosdána, a d’éag inniu.
 
Dúirt Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, "Is cúis mhór bróin don Chomhairle ar chloisteáil dúinn faoi bhás Louis le Brocquy. Ba dhuine de na fisealaíontóirí ba thábhachtaí as Éirinn é Louis. Le linn tréimhse ina raibh traidisiún sách cúigeach in Éirinn, bhí eolas domhain ag Le Brocquy ar chleachtas idirnáisiúnta. Léiríodh sin nuair a bhí sé ina ionadaí ar son na hÉireann ag Biennale na Veinéise in 1956 leis an saothar ‘A Family’, a bhuaigh mórdhámhachtain ina dhiaidh sin. Mar thoradh ar fhorbairt shaothar Le Brocquy i dtreo ‘nua-aoiseachas Éireannach’ ligeadh d’ealaíontóirí Éireannacha an cur chuige traidisiúnta, acadúil a bhí i réim in Éirinn a shárú. Sa chaoi sin, tá go leor dlite d’oidhreacht Louis Le Broquy ag físealaíontóirí Éireannaca comhaimseartha. Déanaimid comhbhrón ó chroí lena bhean Anne Madden le Brocquy agus lena bheirt mac, Pierre agus Alexis."
 
Is i mBaile Átha Cliath a rugadh Louis i 1916 agus ba phéintéir féinmhúinte é. In 1940 bhí sé ar duine de bhunaitheoirí an Irish Exhibition of Living Art i mBaile Átha Cliath tar éis d’Acadamh Ríoga Ibeirneach diúltú dá shaothar. Rinne sé ionadaíocht ar son na hÉireann ag Biennale na Veinéise in 1956, áit a bhuaigh sé an  Premio Acquisito Internationale, agus ag an taispeántas stairiúil Fifty Years of Modern Art ag Aonach Domhanda na Bruiséile in 1958.
I measc a phictiúir luatha bhí an tsraith an  Tinker  (1946-50), agus an "tréimhse liath" (1950-56) as a dtáinig  A Family, atá i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann. Díríodh i saothar níos deireanaí ar riocht an duine aonair agus bhí a shraith cháiliúil de phictiúir cloigne daoine mar thoradh air sin, sa tréimhse a lean ó 1964 go 1996, a raibh portráidí Yeats, Joyce, Beckett agus Heaney ina measc faoi dheireadh. Dhear sé go leor taipéisí, an chuid is mó díobh fite in Aubusson, an Fhrainc. Bhí saothar liteartha maisithe aige ina measc  Stirrings Still  le Beckett (1988),  Dubliners  le Joyce (1986) agus aistriúchán Thomas Kinsella ar an  Táin (1969).
Bhí céimeanna oinigh aige ó Ollscoil Bhaile Átha Cliath/Coláiste na Tríonóide (1962); Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath (1988); Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (1999); Ollscoil na Banríona, Béal Feirste (2002); Institiúid Theicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (2004); agus ó Choláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha, Baile Átha Cliath (2006). Bhí na teidil Fhrancacha a leanas faighte aige  Chevalier de la Légion d'Honneur (1975) agus Officier des Arts et des Lettres (1999) agus rinneadh  Officier de l'Ordre de la Couronne Belge(2001) de freisin. Toghadh ina Saoi é ag baill Aosdána sa bhliain 1992. Tugadh Saoirse Chathair Bhaile Átha Cliath mar onóir dó in 2007. Tá a shaothar coinnithe i músaeim náisiúnta agus i mbailiúcháin nua-ealaíne ar fud an domhain. Bhí cónaí air i mBaile Átha Cliath.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)