15 Feabhra 2013: Tairiscint do Choimisinéir Biennale Ailtireachta na Veinéise 2014

GLAO AR LÉIRITHE SPÉISE

RANNPHÁIRTÍOCHT NA hÉIREANN SA 14ú BIENNALE AILTIREACHTA SA VEINÉIS, 2014

Tugtar cuireadh do pháirtithe ar suim leo é léirithe spéise a chur isteach chun feidhmiú mar an gCoimisinéir maidir le hionadaíocht náisiúnta na hÉireann ag Biennale na Veinéise in 2014. Is tionscnamh de chuid Chultúr Éireann é rannpháirtíocht na hÉireann ag Biennale na Veinéise, i gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaíon.

Tá Cultúr Éireann agus an Chomhairle Ealaíon tiomanta do rannpháirtíocht na hÉireann in Biennale Ailtireachta na Veinéise, agus é ina aidhm acu níos mó deiseanna a chur ar fáil d’ailtirí na hÉireann thar lear agus a gcuid próifílí a chur chun tosaigh. Ní amháin gur sárthaispeántas domhanda i gcomhair na hailtireachta is ea Biennale Ailtireachta na Veinéise, cuirtear an deis ar fáil leis d’ailtirí na hÉireann dul i mbun rannpháirtíochta le lucht féachana idirnáisiúnta, tionchar a imirt ar threochtaí amach anseo agus a gcuid cleachtas a iniúchadh.

Tá athrú ag teacht ag eagrúchán an Biennale Ailtireachta agus dírítear aird ar na ráitis oscailte ó Uachtarán an Biennale agus ó Choimeádaí an Biennale maidir leis an gcur chuige nua agus an sceideal nua, a mbeidh tréimhse taispeántais níos faide i gceist leo, agus an taispeántas ag oscailt go luath i mí an Mheithimh. Tá spás san Arsenale curtha in áirithe go sealadach ag Éirinn don bhliain 2014.

Ba cheart d'iarratasóirí a thabhairt faoi deara nach mór an taispeántas a thabhairt ar camchuairt in Éirinn tar éis an Biennale. 

Ról an Choimisinéara

Tacóidh an Coimisinéir le seachadadh an tionscadail agus feidhmeoidh sé nó sí mar cheannaire maidir leis an méid seo a leanas: bainistiú an tionscadail, bainistiú an bhuiséid (lena n-áirítear tiomsú airgid), conradh maidir leis an ionad, cúrsaí cumarsáide agus preasa, agus idirchaidreamh le hoifig an Biennale. Cuirfidh sé nó sí tacaíocht riaracháin ar fáil chomh maith. Cuirfidh an Coimisinéir tacaíocht ar fáil don phróiseas cruthaitheach i ndáil le seachadadh an tionscadail, de réir mar a éileoidh an Coimeádaí é sin, agus beidh sé nó sí ar fáil chun cabhrú leis an gCoimeádaí coincheap an taispeántais a fhorbairt go dtí céim an chur i láthair.

Féadfaidh an Coimisinéir feidhmiú mar Choimeádaí ar an taispeántas nó féadfaidh sé nó sí an rogha a dhéanamh oibriú i gcomhar le Coimeádaí. Maidir le Coimisinéir a bheidh ag obair le Coimeádaí, ní mór ainm an Choimeádaí a thabhairt agus ní mór don té sin a bheith páirteach san aighneacht a dhéanfar. Sa dá chás, ba cheart an smaoineamh cruthaitheach agus iad siúd a bheidh á léiriú sa taispeántas a chur in iúl.

Déanfaidh an Coimisinéir an camchuairt náisiúnta de thaispeántas Biennale na Veinéise a bhainistiú agus a sheachadadh.

Buiséad

Níor leagadh síos fós cén buiséad lárnach a bheidh i gceist i gcomhair Biennale 2014.  Cé gur féidir buiséad na bliana 2012, a bhí thart ar €300,000, a úsáid mar threoir, b’fhéidir go mbeidh suim níos lú i gceist ós rud é go bhfuil cúrsaí maoinithe, idir phoiblí agus phríobháideach, mar atá faoi láthair.  Bunóidh an Coimisinéir struchtúr bainistíochta airgeadais agus tuairiscithe airgeadais i gcomhar leis an gCoimeádaí a roghnófar.

Céimeanna an Roghnúcháin

Ba cheart do dhaoine ar spéis leo an ról aighneacht a sheoladh isteach de réir na dtreoracha atá faoi iamh.  Tabharfar cuireadh dóibh siúd a bheidh ar an ngearrliosta freastal ar agallamh leis an bpainéal roghnúcháin.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)