10 Feabhra 2014: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon comhairleoirí athbhreithniú na Mainistreach

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go ndéanfaidh an comhlacht clúiteach comhairleachta Bonnar Keenlyside athbhreithniú neamhspleách na Comhairle ar Amharclann na Mainistreach. D'éirigh leis an gcomhlacht an conradh a fháil trí nós imeachta tairisceana poiblí de chuid IOAE; táthar ag súil go gcuirfear an tuarascáil ar fáil don Chomhairle Ealaíon i mí na Bealtaine. Tá an Chomhairle Ealaíon meáite ar oibriú le hAmharclann na Mainistreach agus lena Bord lena chinntiú gur féidir léi leanúint lena misean a sheachadadh mar Amharclann Náisiúnta na hÉireann agus an seasamh lárnach atá aici i saol cultúrtha na hÉireann le breis is céad bliain a choimeád.

Déanfar imscrúdú san athbhreithniú, a dhéanfar i gcomhthéacs athbhreithniú straitéiseach níos leithne ar obair na Comhairle Ealaíon, ar an múnla gnó atá ag Amharclann na Mainistreach i láthair na huaire, agus cuirfear san áireamh chomh mór is a mhúnlaíonn gníomhaíochtaí ealaíonta na heagraíochta é sin agus an tionchar a bhíonn acu air. Breithneofar freisin cibé agus conas a fhéadfaidh an Amharclann a misean a sheachadadh ar bhealach níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí, agus cibé an bhféadfaí acmhainní a athúsáid chun níos mó a sheachadadh i dtéarmaí torthaí ealaíonta agus clár.

---

Nótaí:

Tá Bonnar Keenlyside ( http://www.b-k.co.uk/) lonnaithe i nDún Éideann agus é ar an bhfód ó 1991. Tá sé ar cheann de na sainchomhairleoirí bainistíochta is faide atá i mbun gnó agus is mó ómóis in earnáil na n-ealaíon, an chultúir agus na hoidhreachta ar fud na Breataine agus na hÉireann. Tá taithí mhór ag an gcomhlacht ar bheith ag obair le hamharclanna ar gach scála agus le gach cineál amharclainne, ag obair ar athbhreithnithe, ar phleananna gnó, ar fhorbairt eagraíochta agus ar fhorbairt chaipitil. Tá cuntas ar na téarmaí tagartha iomlána maidir leis an athbhreithniú san iarratas ar cháipéisí tairisceana anseo

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)