20 Nollaig 2013: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon ar ais an Enclave ag Richard Mosse


D’fhógair an Chomhairle Ealaíon inniu go mbeidh The Enclave le Richard Mosse ag teacht ar ais go hÉirinn le haghaidh camchuairt cheiliúrtha go luath in 2014 tar éis seal an-rathúil ag an 55ú Taispeántas Ealaíne Idirnáisiúnta, an Biennale sa Veinéis.

Ba é seo iontráil na hÉireann sa Biennale agus tugadh tacaíocht dó ón gComhairle Ealaíon, agus ón rannán Cultúr Éireann na Ranna Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tabharfaidh an Chomhairle Ealaíon tacaíocht do Chamchuairt na hÉireann mar chuid dá gealltanas na hamharcealaíona a chur chun cinn i measc lucht féachana Éireannach.

Tugadh aitheantas go forleathan do The Enclave leis an ealaíontóir Éireannach Richard Mosse  sa Veinéis* agus beidh an chamchuairt chun teacht abhaile an taispeántais a cheiliúradh ar taispeáint ag an Acadamh Ibeirneach Ríoga Bhaile Átha Cliath ó 30 Eanáir go 12 Márta agus i Luimneach chun imeachtaí Chathair an Chultúir a mharcáil ó 28 Márta go 5 Bealtaine 2014.

Dúirt Orlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon "Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a bheith in ann tacaíocht a thabhairt don tionscnamh tábhachtach for-rochtana pobail seo. Leis na taispeántais seo, tabharfar deis do phobal na hÉireann pléisiúr a bhaint as an saothar seo agus léirthuiscint a fháil air, saothar ar tugadh an-chuid aird dó go hidirnáisiúnta. Taispeánfar do phobal na hÉireann leis na taispeántais seo cumhacht, paisean agus tionchar físealaíontóirí Éireannacha go hidirnáisiúnta".

Bhí Richard Mosse ina ionadaí ar Éirinn leis The Enclave, ealaín suiteála ilmheánach tábhachtach nua ag an 55ú Taispeántas Ealaíne Idirnáisiúnta - La Biennale di Vinezia. Is í Anna O’Sullivan an Coimisinéir agus an Coimeádaí. Bhí na léirmheasanna ar an taispeántas eisceachtúil le linn dó a bheith sa Veinéis, áit a bhfaca beagnach 80,000 duine é.

Le linn 2012, thaisteal Richard Mosse agus a chomhpháirtithe Trevor Tweeten agus Ben Frost in oirthear Phoblacht Dhaonlathach an Chongó, ag fáil bealach isteach i ngrúpaí ceannairceach armáilte i gceantar cogaidh céasta go minic ag luíocháin, sléachtanna agus foréigin gnéasach córasach. Is é toradh bhuaic iarracht Mosse athsmaoineamh radacach a dhéanamh ar ghrianghrafadóireacht chogaidh í an ealaín suiteála seo. Is cuardach í ar straitéisí níos oiriúnaí chun tragóid Afracach a ndearnadh dearmad uirthi a chur i láthair, tragóid ina bhfuair 5.4 milliún duine bás ó chúiseanna a bhaineann leis an gcogadh in oirthear an Chongó ó 1998. D’éirigh timthriall foréigin uafásach as folús cumhachta fadtéarmach in oirthear an Chongó a gcuireann Mosse síos uirthi mar "staid chogaidh Hobbesach, chomh brúidiúil agus casta sin nach féidir cumarsáid a dhéanamh uirthi agus nach bhfeictear sa choinsias domhanda".


Thug Mosse scannán faireacháin mhíleatach as úsáid isteach sa dáil seo " ag déanamh ionadaíochta ar choinbhleacht dholáimhsithe" le meán a aimsíonn speictream dofheicthe de sholas infridhearg, a dhearadh ar dtús chun duaithníocht a aithint. Taispeántar sna híomhánna a d’eascair as seo, a chur Trevor Tweeden ar scannán 16mm, an ceantar cogaidh dufaire i bhfordhathanna sícideileacha mearbhlacha beoga de mhaigeanta, de labhandar, de chóbhalt agus de ruachorcra. Ainlíonn closchumadóireacht chomhthimpeallach Ben Frost, a rinne sé go hiomlán as taifeadtaí orgánacha taobh amuigh, go lomfhuar thar an tragóid a nochtar.

"Táim ag cur tús leis an lúb fí seo a áireamh" a scríobh Mosse ó Goma, "suibiacht agus oibiacht". Spreagann an ceamara scaoileadh neamhthoilteanach, comhfhuadach údarachta agus féinrialach.

Gan script, gan stiúradh, féachann na ceannaircigh Chongólacha ar ais ar fhéachaint fhoghlach an cheamara ar dóigh atá go hoscailte achrannach agus iad á chúiseamh. Cuirtear iad siúd a mbuaileann an ceamara leo in The Enclave ar mearbhall agus briogtar iad, lena n-airítear ceannaircigh ag troid faoi cheannas lucht atá an Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta ar a dtóir chun iad a chur ar triail. Taispeántar leis an bhféachaint ar a chéile bhaolach seo débhríochtaí dúchasacha na fíréantachta, dúshláin, leochaileachta agus díotála," de réir Mosse.

"Leis The Enclave báitear an breathnóir i ndomhan dúshlánach agus dorcha, agus cuirtear ceisteanna aeistéitiúla i ndáil ina bhfuil fulaingt dhaonna throm. I gcroílár an tionscadail, déantar iarracht "dhá fhrithdhomhan a imbhualadh: poitéinseal na healaíne insintí chomh pianmhar sin go sáraíonn siad teanga a ionadú, agus acmhainn na grianghrafadóireachta tragóidí sonracha a dhoiciméadú agus cumarsáid a dhéanamh leo leis an domhan’".

Is le tacaíocht ó Chathair Chultúir Luimnigh, Colortrend agus The Irish Times atá teacht abhaile The Enclave leis an gComhairle Ealaíon.

Taispeánfar The Enclave ag an Acadamh Ríoga Ibeirneach, Baile Átha Cliath ó 30 Eanáir - 12 Márta 2014 agus ag Teach Ormston agus 6a Sráid Rutland, Luimneach ó 28 Márta go 5 Bealtaine, mar chuid de cheiliúradh Chathair Chultúir Luimneach 2014.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)