03 Feabhra 2012: An Chomhairle Ealaíon/Clár Ceannaireachta Clore: Glaoch ar Iarratais le haghaidh Gearrchúrsaí

Mar chuid dá comhpháirtíocht leanúnach leis an gClár Ceannaireachta Clore, is mór leis an gComhairle Ealaíon a fhógairt go gcuirfidh sí sparánachtaí ar fáil le haghaidh suas le cúig áit ar Ghearrchúrsaí Ceannaireachta Clore in 2012.

Cumhdaítear dianfhorbairt phearsanta sna gearrchúrsaí, chomh maith le fiosrú ar cad is dea-cheannaireacht ann agus tabharfar eolas tosaigh maidir leis na heochair-réimsí saineolais a theastaíonn le haghaidh ceannaireachta cultúrtha éifeachtaí.

Tá gairmithe atá ag obair sna healaíona in ann iarratas a dhéanamh ar sparánachtaí na Comhairle Ealaíon. Íocfar na sparánachtaí, a chumhdóidh costais an chúrsa, díreach le Clár Ceannaireachta Clore.

Tá Clár Ceannaireachta Clore ag cur fáilte anois roimh iarratais ar na cúrsaí sin, agus tá sonraí maidir leo ar fáil ag www.cloreleadership.org. Tabhair le fios le do thoil i d’iarratas má tá tú ag déanamh iarratais ar áit atá maoinithe ag an gComhairle Ealaíon.

Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil ná 2 Márta 2012 agus tabharfar scéal d’iarratasóirí faoin 20 Márta 2012. Ní thairgfear sparánachtaí ach amháin i ndáil le hiarratais a gheofar faoin nglaoch seo ar iarratais in 2012

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)