05 Lúnasa 2011: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Jerome Hynes 2011/2012

D'fhógair an Chomhairle Ealaíon inniu gur ar an Uas. Jo Mangan, Stiúrthóir Ealaíonta The Performance Corporation, a bhronnfar Chomhaltacht Jerome Hynes 2011/2012 a dhéantar a thairiscint tríd an gclár Ceannasaíochta Clore atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe. Is é aidhm an chláir seo eolas, scileanna agus taithí ceannairí ionchasacha sna healaíona a fhorbairt, thar raon leathan de ghníomhaíochtaí cultúrtha.
Glacfaidh an tUasal Mangan páirt i ndianchlár bliana a thosóidh i mí Mheán Fómhair. San aireamh leis an gclár tá na nithe a leanas: dhá dhianchúrsa chónaitheacha ceannasaíochta; forbairt ghairmiúil trí mheantóireacht, teagasc agus foghlaim i ngrúpaí; tionscadal taighde grinn, faoi mhaoirsiú Institiúid Ardoideachais; agus tréimhse iasachta, lena n-áirítear taithí ag bainistiú tionscadail dhúshlánaigh mar chuid den chlár.

Agus í ag labhairt faoin dámhachtain, dúirt Jo: "Tá áthas an domhain orm gur roghnaíodh mé mar Chomhalta Jerome Hynes 2011/2012 ar an gClár Ceannasaíochta Clore. Beidh sé seo ina dheis iontach dom ionchas agus scóip mo chuid oibre a leathnú agus gné idirnáisiúnta an chláir seo á tabhairt san áireamh. Tabharfar peirspictíocht shainiúil dom, tríd an t-am seo a ghlacadh amach ón Performance Corporation agus teagmháil a dhéanamh le mo phiaraí agus mo mheantóirí i mo réimse féin agus níos faide anonn, agus chun foghlaim uathu, agus tá mé ag tnúth leis na scileanna a fhoghlaimeoidh mé mar chuid de Clore a chur i bhfeidhm ar mo chuid oibre ealaíonta agus le rannpháirtíocht níos leithne mar cheannaire cultúrtha."

Dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: "Bhí Jerome Hynes ina cheannaire ag a raibh fís agus cumas neamhchoitianta. I measc a chuid éachtaí iomadúla, bhí páirt lárnach aige i nasc a chruthú idir an Chomhairle Ealaíon agus Fondúireacht Clore Duffield. Tá súil againn go dtabharfaidh eiseamláir Jerome Hynes inspioráid d'fhaighteoirí na Comhaltachta atá ainmnithe ina onóir, ionas go mbeidh siad chomh misniúil agus chomh paiseanta céanna sa mhéid a chuireann siadsan le forbairt na n-ealaíon in Éirinn."

Is iad iar-fhaighteoirí na Comhaltachta Willie White, Sharon Murphy, Fiona Kearney agus Fearghus Ó Conchúir.

Rinne an Chomhairle Ealaíon Comhaltacht Clore d’Éirinn a athainmniú in Eanáir 2006 mar Chomhaltacht Jerome Hynes in ómós Jerome Hynes, nach maireann, a bhí ina Leas-Chathaoirleach ar an gComhairle Ealaíon agus ina Phríomhfheidhmeannach ar Cheoldráma Loch Garman. 
Is Stiúrthóir Ealaíonta Jo Mangan ar Chompántas Amharclainne The Performance Corporation, atá lonnaithe i dTeach Castletown, Contae Chill Dara. I measc na gcreidiúintí stiúrtha don chompántas tá Swampoodle  -  léiriú ar an mórchóir a bhaineann go sainiúil le láithreán in Airéine Uline Washington DC, Slattery’s Sago Saga (arna ainmniú don Stiúrthóir Is Fearr, an tAiste Nua Is Fearr agus an tAisteoir Is Fearr i nDuaiseanna Amharclainne an Irish Times ), a dhéanfar a athnuachan do chlár athbhreithnithe Fhéile Amharclainne Bhaile Átha Cliath  , Power Point (Féile Imeallach Bhaile Átha Cliath agus Féile Tampere san Fhionlainn), The Nose (Ionad Ealaíona Tionscadail), Dr Ledbetter’s Experiment (arna ainmniú mar an Léiriú Is Fearr i nDuaiseanna Amharclainne an Irish Times ), Candide (Buaiteoir Dhuais Speisialta na mBreithiúna, an tAisteoir Is Fearr agus arna ainmniú don Stiúrthóir Is Fearr agus an Léiriú Is Fearr i nDuaiseanna Amharclainne an Irish Times ). San áireamh le saothar eile tá What the Folk (Siamsa Tíre - Daontéatar Náisiúnta) i bhFéile Imeallach Bhaile Átha Cliath agus i bhFéile Imeallach Dhún Éideann faoi láthair, Bogboy (Amharclann Tall Tales) in Ionad Ealaíona Tionscadail agus gan rómhoill sa Chéad Fheile Éireannach Nua-Eabhrac  agus Beware of the Storybook Wolves (The Ark).

San áireamh le drámaí raidió tá The Flying Dutchman of Iniskill le Tom Swift (arna ainmniú an Dráma Is Fearr i nDuaiseanna Raidió PPI). San áireamh le scannáin tá A Life (Fleadh Scannán na Gaillimhe). San áireamh le saothar teilifíse tá seó speisialta faoi Flann O’Brien do TV3 The 3rd Policeman’s Ball.

Bionn Jo i mbun coimeádaíochta ar Chlár SPACE  bliantúil The Performance Corporation  , clár cónaitheachta ildisciplíneach idirnáisiúnta d’ealaíontóirí ag bunáit an chompántais ag Teach Castletown. Is ball Jo ar bhord Ionad Ealaíona Riverbank, agus bhí sí ar bhoird Theatre Forum agus Chompántas Amharclainne Fishamble.
Tá léachtaí, ceardlanna agus láithreoireachtaí déanta ag Jo  maidir le saothar The Performance Corporation  in a lán ollscoileanna   na hÉireann. Is céimí í den Ionad Samuel Beckett, Ollscoil na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus sula gcuireadh The Performance Corporation ar bun d’oibrigh sí ina a lán róil i dtéatar mar shaor-oibrí, agus mar léiritheoir freisin do Chompántas Amharclainne Fishamble. San áireamh le saothar eile tá ról mar chomhordaitheoir na meán do Amnesty International agus mar DJ do thréimhse ghairid i SAM.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)