29 Eanáir 2014: Oscailt Taispeantas Do Richard Mosse ar an Envlave

Tá an Chomhairle Ealaíon sásta a fhógairt go mbeidh camchuairt cheiliúrtha d’iontráil na hÉireann sa 55ú Taispeántas Ealaíne Idirnáisiúnta, Biennale na Veinéise, ar siúl i mBaile Átha Cliath agus i Luimneach. Is ionadaíocht náisiúnta í iontráil na hÉireann sa Biennale arna tacú ag an gComhairle Ealaíon, agus ag rannán Cultúr Éireann na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tá an chamchuairt ar Éirinn á tacú ag an gComhairle Ealaíon mar chuid dá tiomantas i ndáil leis na hamharcealaíona a chur chun cinn i measc lucht féachana na hÉireann.

Tugadh aitheantas forleathan do The Enclave leis an ealaíontóir Éireannach Richard Mosse sa Veinéis agus beidh an chamchuairt chun teacht abhaile a cheiliúradh arna tacú ag an gComhairle Ealaíon ar taispeáint ag Acadamh Ibeirneach Ríoga Bhaile Átha Cliath ón 30 Eanáir go an 12 Márta agus i Luimneach chun imeachtaí Chathair an Chultúir a cheiliúradh ón 28 Márta go an 5 Bealtaine 2014. D’oscail an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Jimmy Deenihan TD, an taispeántas san RHA an 29 Eanáir.

Dúirt an tAire Jimmy Deenihan: "Cuirtear deis ar fáil sa taispeántas chun machnamh a dhéanamh ar an méid an-suntasach atá déanta ag Richard Mosse i saol na healaíne náisiúnta, agus go deimhin i gcáil idirnáisiúnta na hÉireann i saol na healaíne. Mar ealaíontóir óg ag tosú i mbarr a ghairme, is sampla é den mhéid is féidir le pobal ealaíonta na hÉireann a bhaint amach ar ardán ar domhain. Tugaim moladh don Chomhairle Ealaíon as an tsuiteáil amharcealaíon dhúshlánach den scoth seo a thabhairt abhaile ar chamchuairt in Éirinn."

Dúirt Aibhlín McCrann, Leaschathaoirleach na Comhairle Ealaíon, go léirítear tionchar idirnáisiúnta amharcealaíona na hÉireann sa taispeántas iontach seo. "Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a bheith in ann tacaíocht a thabhairt don tionscnamh tábhachtach for-rochtana pobail seo. Tá an-áthas orm gur féidir leis an gComhairle Ealaíon deis a thabhairt do phobal na hÉireann pléisiúr a bhaint as an saothar iontach seo agus léirthuiscint a fháil air, saothar ar tugadh an-chuid aird dó go hidirnáisiúnta.

Bhí Richard Mosse ina ionadaí ar son na hÉireann le The Enclave, ealaín suiteála ilmheánach thábhachtach nua ag an 55ú Taispeántas Ealaíne Idirnáisiúnta - La Biennale di Vienezia. Is í Anna O’Sullivan, Stiúrthóir an Butler Gallery, Cill Chainnigh, Éire, an Coimisinéir agus an Coimeádaí. Ba thionscnamh de chuid Cultúr Éireann é Éire sa Veinéis ag Biennale na Veinéise, i gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaíon.

Le linn 2012, thaisteal Richard Mosse agus a chomhpháirtithe Trevor Tweeten agus Ben Frost in oirthear Phoblacht Dhaonlathach an Chongó, ag fáil bealach isteach i ngrúpaí ceannairceach armáilte i gceantar cogaidh céasta go minic ag luíocháin, sléachtanna agus foréigin gnéasach córasach. Tá an tsuiteáil The Enclave ina toradh ar an tréimhse taistil sin, agus ina barrchríoch ar iarracht Mosse an ghrianghrafadóireacht chogaidh a cheapadh as an nua. Is ionann an tsuiteáil agus cuardach le haghaidh straitéisí níos leordhóthanaí chun léargas a thabhairt ar thragóid de chuid na hAfraice, tragóid atá ligthe i ndearmad agus a fuair 5.4 milliún duine bás lena linn ar chúiseanna atá bainteach le cogadh in oirthear an Chongó ó 1998 i leith. Mar gheall ar an bhfolús cumhachta ar ann dó le fada an lá in oirthear an Chongó, tharla timthriall uafásach foréigin, "'staid chogaidh' den chineál ar chuir Hobbes síos uirthi," dar le Mosse, "atá chomh brúidiúil agus chomh casta gur deacair cumarsáid a dhéanamh ina leith, agus nach dtugann muintir an domhain aird ar bith uirthi".

Chuaigh Mosse i ngleic leis an staid sin trí scannán faireachais míleata scortha, "lena léirítear coimhlint dhobhraite" trí mheán a dhéanann taifead ar speictream dofheicthe solais infridheirg, agus a ceapadh ar dtús é chun duaithníocht a bhrath. Is é an cineamatagrafaí Trevor Tweeten a thóg na híomhánna, ar scannán infridhearg 16mm, agus taispeántar an crios cogadh dufaire iontu i ndathanna sícideileacha beoga a chuirfeadh an lucht féachana as a riocht: maigeanta, labhandar, cóbalt agus ruachorcra. Is é Ben Frost a chum an saothar fuaime timpeallaí atá ag gabháil leis an tsuiteáil, agus luíonn an fhuaim sin go dochrach dubhach taobh le nochtadh na tragóide.

"Tá fáinne fí seo an ainmní agus an chuspóra tosaithe á bhrath agam anois," a scríobh Mosse ó Goma. Spreagann an ceamara scaoileadh neamhthoilteanach, comhfhuadach ar an údaracht agus an neamhspleáchas."

Gan script, gan stiúradh, breathnaíonn na ceannaircigh Chongólacha ar ais ar fhéachaint fhoghlach an cheamara amhail is gur léir go bhfuil siad ag tabhairt aghaidh ar an lucht féachana nó ag cur rud éigin ina leith. Is cosúil go gcuirtear mearbhall orthu siúd a bhíonn os comhair an cheamara in The Enclave agus go ndéantar iad a adhaint, lena n-airítear ceannaircigh atá ag troid faoina gceannas siúd a bhfuil an Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta ar a dtóir chun iad a chur ar triail. "Leis an gcur dúshláin bhaolach seo, léirítear débhríocht bhunúsach na fireannachta, an dúshláin, na leochaileachta agus na díotála," dar le Mosse.

"Tumtar an té a bhreathnaíonn ar The Enclave i ndomhan atá dúshlánach agus dorcha, agus cuirtear ceisteanna aeistéitiúla i ndáil ina bhfuil fulaingt dhaonna atá millteach trom. I gcroílár an tionscadail, déantar iarracht "dhá fhrithdhomhan a bhualadh faoina chéile: poitéinseal na healaíne léiriú a dhéanamh ar insintí atá chomh pianmhar go sáraíonn siad focail, agus acmhainn na grianghrafadóireachta chun tragóidí sonracha a dhoiciméadú agus iad a chur in iúl don domhan."

Tá camchuairt The Enclave ar Éirinn ag an gComhairle Ealaíon tacaithe ag Chathair Chultúir Luimnigh, ag Colortrend agus ag The Irish Times.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)