27 Mí na Samhna 2012: Seolann an Taoiseach mórshraith taispeántas le ceiliúradh a dhéanamh ar Chomóradh 60 Bliain na Comha

Sheol an Taoiseach, an tUasal Enda Kenny TD Into the Light: The Arts Council - 60 Years of Supporting the Arts go hoifigiúil inniu i nGailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath le ceiliúradh a dhéanamh ar chomóradh 60 bliain na Comhairle Ealaíon. Is mórshraith taispeántas é Into the Light  lena ndéanfar ceiliúradh ar shaothar ealaíontóirí na hÉireann agus ar an tacaíocht atá tugtha ag an gComhairle Ealaíon do na healaíona le 60 bliain anuas.

Comhpháirtíocht idir an Chomhairle Ealaíon agus ceithre ionad réigiúnacha atá sna taispeántais Into the Light, ina dtaispeánfar saothair as bailiúchán na Comhairle Ealaíon. Cuireadh bailiúchán na Comhairle Ealaíon le chéile thar shaolré na gníomhaireachta agus faightear ann saothair le healaíontóirí a fuair tacaíocht le linn na mblianta, lena n-áirítear go leor daoine a bhfuil clú agus cáil orthu anois, ar nós Louis le Brocquy, Patrick Scott agus Alice Maher. Bíonn saothair an bhailiúcháin ar taispeáint de ghnáth i gcuid mhór foirgneamh poiblí, amhail ospidéil, scoileanna agus coláistí, fud fad na tíre, agus tá siad tugtha le chéile anois den chéad uair riamh lena dtaispeáint ar an gcaoi seo.

Dúirt an tUasal Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Le 60 bliain anuas, ba é sprioc na Comhairle Ealaíon, na healaíona in Éirinn a fhorbairt agus a chur chun cinn agus ag an am céanna áit lárnach a fhorbairt do na healaíona i saol na hÉireann. Nuair a bhí machnamh á dhéanamh ag an gComhairle Ealaíon ar an gcaoi a bhféadfaí a comóradh 60 bliain a cheiliúradh, aontaíodh gur cheart na príomh-uaillmhianta fadtéarmacha a léiriú. Chun tosaigh ina measc sin tá tacú le healaíontóirí a gcuid saothar a tháirgeadh mar aon le deiseanna a chruthú don phobal chun ealaín a fheiceáil agus taitneamh a bhaint aisti. Dá bhrí sin, ba chosúil go mbeadh mór-imeacht ina dtaispeánfaí Bailiúchán na Comhairle Ealaíon oiriúnach."

"Tá sé spéisiúil féachaint siar agus breathnú ar an dóigh a ndearnadh na healaíona a chothú agus a fhorbairt thar na blianta ó chéad chruinniú na Comhairle in 1952. Léirítear i dtuarascáil eacnamaíoch Indecon a foilsíodh le déanaí go spreagann na healaíona a lán fostaíochta agus gur mór mar a chuirtear le haschur geilleagrach dá mbarr, agus má dhéantar infheistíocht chliste go bhfuil ar chumas na n-ealaíon tuilleadh fostaíochta agus gníomhaíochta eacnamaíochta a spreagadh tráth a bhfuil géarghá leis." Is mór againn na healaíona in Éirinn, ceanglaítear pobail le chéile leo nuair a bhímid thuas agus thíos, agus léirítear an mianach atá ionainn mar phobal leo. Ba mhaith liom gach duine a ghríosú chun iarracht a dhéanamh blaiseadh a fháil ar na saothair iontacha a bheith ar taispeáint le linn Into the Light sna suíomhanna éagsúla ar fud na tíre."

Taispeánfar 150 saothar ón mbailiúchán mar chuid de thaispeántais Into the Light, a d'fhorbair an Príomh-Choimeádaí, Karen Downey, agus reáchtálfar iad i gcomhthráth sna ceithre ionad i rith na míosa seo chugainn. Tugadh saoirse chruthaitheach do na gailearaithe atá ina gcomhpháirtithe a saothair féin a roghnú ó bhailiúchán na Comhairle Ealaíon, rud a thabharfaidh aireachtáil agus téama uathúil do gach taispeántas.

Beidh na taispeántais ar oscailt don phobal sna suíomhanna seo a leanas:

. Gailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath ón 28 Samhain
. Dánlann Chathair Luimnigh ón 30 Samhain
. Dánlann Ealaíne Crawford ón 5 Nollaig
. The Model, Sligeach ón 7 Nollaig

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)