18 Mí na Samhna 2013: Gradam mór le rá bronnta ar Into the Light, fhoilseachán de chuid na Comhairle Ealaíon

Bhronn Institiúid na nDearthóirí in Éirinn (Institute of Designers in Ireland) gradam mór le rá ar Into the Light, an foilseachán a bhí mar thionlacan le mórthaispeántas inar rinneadh ceiliúradh ar shaothar spreagúil ealaíontóirí Éireannacha agus ar os cionn 60 bliain de thacaíocht na Comhairle Ealaíon do na healaíona.


Ag gradaim bhliantúla Institiúid na nDearthóirí in Éirinn an tseachtain seo caite, bhuaigh an leabhar Into the Light, ina bhfuil 370 leathanach agus a dhear Atelier, gradam foriomlán EYE sa chatagóir dearaidh do Litríocht agus Foilseachán Bolscaireachta.

Is treoir atá sa leabhar maidir leis na taispeántais agus leagtar amach ann éabhlóid na n-amharcealaíon in Éirinn ó bunaíodh an Chomhairle Ealaíon sna 1950idí. Tá os cionn céad léaráid lándaite de shaothair ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon ann.


Dúirt Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon:
"Tá an-áthas orm go bhfuil an gradam mór le rá seo faighte ag an bhfoilseachán Into the Light. D’éirigh go seoigh le taispeántais Into the Light agus chuidigh siad le próifíl na n-amharcealaíon Éireannach a ardú. Ba dheis iontach don phobal a bhí sna taispeántais chun breathnú ar shaothar roinnt de na healaíontóirí is fearr in Éirinn, ar thacaigh an Chomhairle Ealaíon leo le 60 bliain anuas.


Is léiriú é bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar an tacaíocht a tugadh d’ealaíontóirí le 60 bliain anuas agus is foilseachán iontach é Into the Light ina ndéantar catalógú álainn ar an mbailiúchán agus ina bhfeictear éabhlóid na n-amharcealaíon in Éirinn.  Bhíomar an-sásta gur tháinig an oiread sin daoine ag breathnú ar na saothair iontacha seo agus gur cheannaigh an oiread sin daoine an leabhar Into the Light, a bhfuil an gradam seo faighte aige ó Institiúid na nDearthóirí in Éirinn.


Tá na healaíona an-tábhachtach dúinn anseo in Éirinn, tugann siad ár bpobail le chéile nuair a bhíonn cúrsaí an tsaoil go maith nó go dona, agus cuidíonn siad le sainiú a dhéanamh orainn mar phobal. Tá sé ríthábhachtach go dtéann an Chomhairle Ealaíon i ngleic le pobail ar fud na tíre chun cumas cruthaitheach ár náisiúin a roinnt agus d’éirigh le Into the Light é sin a bhaint amach. Beidh an Chomhairle Ealaíon i mbun tuilleadh tionscnamh den chineál seo go luath agus ag tabhairt ealaín iontach chuig pobail ar fud na hÉireann."

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)