07 Meitheamh 2013: Taispeántas ag an 55ú Biennale Ealaíne de chuid na Veinéise


Seoladh ionadaíocht na hÉireann ag an 55ú Biennale Ealaíne de chuid na Veinéise ar an Déardaoin an 30 Bealtaine sa Veinéis. Tá aitheantas tugtha do La Biennale di Venezia le fada an lá mar phríomh-shárthaispeántas físealaíon an domhain. Tionscnamh de chuid Chultúr Éireann, rannóg den Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, i gcomhpháirtíocht leis an gComhairle Ealaíon is ea rannpháirtíocht na hÉireann in Biennale na Veinéise. 
 
Is é an t-ealaíontóir Richard Mosse atá ina ionadaí ar Éirinn sa Veinéis i mbliana, agus é á chur i láthair ag an gCoimisinéir/Coimeádaí Anna O'Sullivan, Stiúrthóir an Butler Gallery, Cill Chainnigh. Tá Richard ag déanamh ionadaíochta ar Éirinn le The Enclave, mórshuiteáil nua ilmheáin. 

Ar feadh na bliana 2012, thaistil Richard Mosse agus a chuid comhoibrithe, Trevor Tweeten agus Ben Frost, in oirthear Phoblacht Dhaonlathach an Chongó, agus iad á n-insíothlú féin i measc grúpaí ceannairceacha faoi airm i gcrios cogaidh ina rabhthas cráite ag an iomaí luíochán, ag sléachtanna, agus ag foréigean gnéasach córasach. Tá an tsuiteáil The Enclave ina toradh ar an tréimhse thaistil sin, agus ina barrchríoch ar iarracht Mosse an ghrianghrafadóireacht chogaidh a cheapadh as an nua. Is ionann an tsuiteáil agus cuardach le haghaidh straitéisí níos leordhóthanaí chun léargas a thabhairt ar thragóid de chuid na hAfraice, tragóid atá ligthe i ndearmad agus ina bhfuair ar a laghad 5.4 milliún duine bás ar chúiseanna atá bainteach le cogadh in oirthear an Chongó ó 1998, dar leis an gCoiste Tarrthála Idirnáisiúnta.

Mar gheall ar an bhfolús cumhachta ar ann dó le fada an lá in oirthear an Chongó, tharla timthriall uafásach foréigin, 'staid chogaidh' den chineál ar chuir Hobbes síos uirthi, atá chomh brúidiúil agus chomh casta gur deacair cumarsáid a dhéanamh ina leith, agus nach dtugann muintir an domhain aird ar bith uirthi. Téann Mosse i ngleic leis an staid sin trí scannán faireachais míleata scortha, lena léirítear coimhlint dhobhraite trí mheán a dhéanann taifead ar speictream dofheicthe solais infridheirg, agus a ceapadh ar dtús é chun duaithníocht a bhrath. Is é an cineamatagrafaí Trevor Tweeten a thóg na híomhánna, ar scannán infridhearg 16mm, agus taispeántar an crios cogadh dufaire iontu i ndathanna sícideileacha a chuirfeadh an lucht féachana as a riocht. Is é Ben Frost a chum an saothar fuaime timpeallaí atá ag gabháil leis an tsuiteáil, saothar nach gcuimsíonn ach taifeadtaí a bailíodh sa chrios cogaidh in oirthear Phoblacht Dhaonlathach an Chongó.  Luíonn an fhuaim sin go dochrach dubhach taobh le nochtadh na tragóide.
Ag breathnú dóibh ar The Enclave, déantar an lucht féachana a thumadh i ndomhan dúshlánach, diabhlaí, agus iad ag déanamh iniúchta ar chúrsaí aeistéitiúla i measc fulaingt dhaonna atá as cuimse. Ag croílár an tionscadail, mar a deir Mosse, tá iarracht á déanamh dhá fhrith-shaol a ghreadadh in éadan a chéile: cumas na healaíne chun léargas a thabhairt ar scéalta atá chomh goilliúnach nach leor focail chun cur síos a dhéanamh orthu, agus cumas na grianghrafadóireachta chun doiciméadú a dhéanamh ar thragóidí ar leith agus iad a chur in iúl don domhan.
 
Ba é Ambasadóir na hÉireann san Iodáil, Patrick Hennessy, a sheol ionadaíocht na hÉireann ag ócáid ar fhreastail go leor coimeádaithe agus ealaíontóirí tábhachtacha idirnáisiúnta uirthi, in éineacht le Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, Pat Moylan, agus Stiúrthóir na Comhairle, Orlaith McBride.
Tá ainm Mosse ar an gceann is nuaí ar liosta ealaíontóirí oirirce Éireannacha ar cuireadh saothair dá gcuid i láthair ag Biennale na Veinéise ó 1950 i leith. Ba í sin an bhliain inar taispeánadh saothair de chuid Norah McGuinness agus Nano Reid. Na healaíontóirí Éireannacha a taispeánadh saothair dá gcuid sa Veinéis thar na blianta, cuireadh spéis shuntasach iontu agus fuair siad deiseanna ina dhiaidh sin a gcuid saothar a chur i láthair ag taispeántais mhórghradamacha idirnáisiúnta.  Tá borradh faoin aird idirnáisiúnta ar shaothar Mosse, atá suite go maith chun tairbhe a bhaint as an ardán idirnáisiúnta a chuireann an Biennale ar fáil.
 
Beidh an taispeántas ar oscailt don phobal ón 1 Meitheamh go dtí mí na Samhna.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)