17 Eanáir 2013: NEW MUSIC DUBLIN

Féile mhór nua is ea New Music Dublin ina dtaispeánfar réimse leathan de chruthaitheacht cheoil ár linne trí shaothar daoine cáiliúla Éireannacha agus idirnáisiúnta a chur os comhair an phobail, agus beidh líon mór ealaíontóirí Éireannacha páirteach ann.

Tionscnamh comhpháirteach nua is ea NMD idir an Chomhairle Ealaíon, an Ceoláras Náisiúnta, Ceolfhoirne RTÉ agus an tIonad Ceoil Chomhaimseartha. Beidh sé ar siúl sa Cheoláras Náisiúnta an 1, an 2 agus an 3 Márta 2013, agus tá sé ar an gcéad imeacht faoin gcomhpháirtíocht bheartaithe cúig bliana. Tá maoiniú suntasach á chur ar fáil ag an gComhairle Ealaíon do New Music Dublin (féach thíos le haghaidh faisnéis chúlra bhreise ar gach ceann de na heagraíochtaí comhpháirtíochta).
 
Tugann NMD deis do lucht éisteachta iad féin a thumadh in go leor cineálacha éagsúla de cheol nua. I measc na n ealaíontóirí a bheidh páirteach i bhFéile 2013, áirítear Ceolfhoireann Shiansach Náisiúnta RTÉ faoi stiúir Christian Lindberg, sársheinnteoir trombóin, sa chéad taibhiú de shaothar nua Lindberg Kundraan and the Arctic Light; Ceolfhoireann Choirme RTÉ ag seinm na chéad taibhithe Éireannacha de Symphonu No. 4 le Arvo Pärt agus De Staat le Louis Andriessen; Garth Knox agus a thionscadal ECM Saltarello i mBaile Átha Cliath; glórtha breátha an Hilliard Ensemble in éineacht le ceol dodhearmadta an chumadóra ón Íoslainn Jóhann Jóhannson; Crash Ensemble le glórtha ón Eoraip nach bhfuil cloiste fós in Éirinn lena n áirítear Heiner Geobbles agus Michel van der Aa; Callino Quartet leis an gcéad taibhiú ar shaothar Kevin Volans; an Fidelio Trio i dtaibhithe agus i gceardlanna; imeachtaí déanach san oíche lena n áirítear an dísreach A Winged Victory For The Sullen agus go leor gníomhaíochtaí eile i rith an deireadh seachtaine.
Anuas ar chlár na gceolchoirmeacha a bheidh ar siúl le linn dheireadh seachtaine na féile, tá sceideal fairsing ceardlann, máistir-ranganna agus imeachtaí eile san fhéile freisin: i New Music Marathon de chuid an Ionaid Cheoil Chomhaimseartha, i gcomhar leis an Ionad Cumtha Ceoil i gColáiste na Tríonóide, taispeántar glórtha nua an nuacheoil; seimineár cumadóireachta leis an gcumadóir ón Ostair Johannes Maria Staud agus an Fidelio Trio; fócas ar Raymond Deane lena n áirítear gearrscannán faoin gcumadóir; ceolchoirmeacha 1:1 inar féidir le baill den phobal éisteacht le ceoltóirí aonair ar bhonn 1:1 i micreathaibhithe, agus deis do chách páirt a ghlacadh i gceardlann nua chórúil / cumadóireachta faoi stiúir shiamsaíocht Brian Irvine.
 
Tá an fhéile mar chuid de Chlár Cultúir Uachtaránacht na hÉireann ar an AE agus, tráth a bhfuil go leor cainte á déanamh ar ár gcaidreamh leis an Eoraip, is deis atá ann nádúr éagsúil cruthaitheach na glúine seo d’ealaíontóirí Eorpacha agus Éireannacha a cheiliúradh. Tabharfaidh NMD ardán d’éagsúlacht leathan ceoil nua i bhformáidí traidisiúnta agus i bhformáidí a chuirfidh iontas ar dhaoine. Rachfar i gcion ar an lucht éisteachta ar go leor bealaí éagsúla, agus bainfear úsáid as cúinní sa Cheoláras Náisiúnta atá ar eolas agus as cúinní eile nach bhfuil ar eolas ag daoine, agus cuirfear ceol ar fáil a bheidh siamsúil agus spreagúil, agus a ghríosóidh daoine chun machnaimh.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)