14 Feabhra 2014: Cuireann an Chomhairle Ealaíon a brón in iúl ar bhás Patrick Scott

Is mór is oth leis an gComhairle Ealaíon go bhfuil Patrick Scott ar shlí na fírinne.

Rugadh é i gCill Briotáin, Co. Chorcaí sa bhliain 1921. Cháiligh Patrick mar ailtire agus chaith sé tamall in oifig Michael Scott, an t-ailtire nua-aoiseach ba thábhachtaí de chuid na hÉireann. Agus é san oifig sin, d’oibrigh sé ar fhoirgneamh forásach an Bhusárais i mBaile Átha Cliath, lena n-áirítear mósáic an fhoirgnimh sin a dhearadh. Thosaigh sé ag péinteáil go lánaimseartha sa bhliain 1960, an bhliain ina ndearna sé ionadaíocht d’Éirinn ag an taispeántas ealaíne idirnáisiúnta is mó ar domhan, is é sin, Biennale di Venezia. Rinneadh taispeántais ar a shaothair ar fud an domhain agus tá siad ar fáil i gcuid mhór bailiúcháin phríobháideacha agus phoiblí.

Ag labhairt di inniu, dúirt Sheila Pratschke, Cathaoirleach Ainmnithe na Comhairle Ealaíon, "Ní hé amháin go raibh Patrick Scott ina phéintéir tábhachtach ann féin a raibh íogaireacht chuanna, shofaisticiúil agus uathúil aige, ach bhí tionchar ollmhór aige freisin ar fhorbairt na hÉireann ina sochaí atá nua-aimseartha agus sofaisticiúil ó thaobh cultúir de tríd an rannchuidiú leathan a rinne sé ó thaobh dearaidh agus ailtireachta de.

"Ba ann i gcónaí d’fhialmhaitheas Patrick agus don phaisean a bhí aige do na hamharcealaíona. Saintréith le linn a shaoil ar fad ba ea an fhialmhaitheas sin agus thaispeáin sé é don Chomhairle Ealaíon arís eile le déanaí, nuair a ghlac sé páirt sna taispeántais "Into the Light", inar ceiliúradh 60 bliain ó bhunú na Comhairle Ealaíon agus 50 bliain ó thús a bailiúcháin ealaíon. Bhí ról ríthábhachtach ag Patrick sa tionscnamh sin, toisc go raibh sé an-oiriúnach d’ionadaíocht a dhéanamh d’amharcealaíontóirí sna blianta sin."

Ceapadh Patrick Scott mar Shaoi Aosdána i mí Iúil 2007, nuair a bhronn Máire Mhic Ghiolla Íosa, Uachtarán na hÉireann ag an am sin, Torc óir air.

Tá an Chomhairle Ealaíon ag smaoineamh faoi láthair ar Eric agus ar an iomad cairde a bhí ag Patrick.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)