06 Meitheamh 2013: Tréaslaíonn Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon le Kevin Barry, buaiteoir na duaise IMPAC

Tá comhghairdeas déanta ag an gComhairle Ealaíon leis an scríbhneoir Éireannach Kevin Barry, ar chloisteáil di gur bronnadh Duais Litríochta IMPAC Bhaile Átha Cliath 2013 air.
 
Ag labhairt di faoin nuacht, dúirt Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, Pat Moylan: "Fianaise is ea bua Barry ar an tallann ollmhór atá ag scríbhneoirí Éireannacha. Tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta do thacú le scríbhneoirí ag gach céim dá gcuid gairmréimeanna, agus tá áthas mór uirthi an t-aitheantas seo a fheiceáil á thabhairt do Kevin Barry.

"Tá bród ar leith orainn gur aithin an Chomhairle Ealaíon tallann eisceachtúil Barry agus é ag tús a ghairmréim scríbhneoireachta, agus gur thacaigh sí leis le roinnt dámhachtainí sparánachta.

"Tá a fhios againn go bhfuil ról thar a bheith tábhachtach ag an léitheoireacht agus an litríocht i saol mhuintir na hÉireann, agus trí rannpháirtíocht Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath sa ghradam mór le rá seo cuirtear béim ar stádas Bhaile Átha Cliath mar phríomhchathair liteartha."
 
Ag leanúint ar aghaidh di, dúirt sí: "Saothar uaillmhianach, cróga is ea City of Bohane, an chéad úrscéal uaidh Barry. Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon go bhfuil aitheantas bainte amach ag scríbhneoir ar chaighdeán Barry, a bhfuil tiomantas chomh mór aige i leith na hoibre, agus tá ríméad orainn go sroichfidh a chuid saothar níos mó léitheoirí fós mar thoradh ar an onóir seo."

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)