10 Bealtaine 2013: Osclaítear an Chamchuairt Náisiúnta Éire sa Veinéis i mBaile Átha Cliath

Tá taispeántas chun ceiliúradh a dhéanamh ar fhilleadh ionadaíocht na hÉireann ag Biennale Ailtireachta na Veinéise 2012 oscailte i bhFoirgneamh CHQ Bhaile Átha Cliath sna Dugthailte.
 
Tá an Chomhairle Ealaíon ag tabhairt tacaíochta don chamchuairt náisiúnta, a bhfuil tús á chur léi i mBaile Átha Cliath.  Tá saothar de chuid heneghan peng architects faoi thrácht san ionadaíocht náisiúnta, agus áirítear sa taispeántas freisin dhá ghnólacht ailtireachta eile a raibh a gcuid saothar ar taispeáint san Biennale. Thug Stiúrthóir Ealaíne an Biennale, an t-ailtire David Chipperfield a bhfuil cáil idirnáisiúnta bainte amach aige, cuireadh do Grafton Architects agus O'Donnell & Tuomey Architects páirt a ghlacadh san imeacht sa Veinéis. Buaigh Grafton Architects gradam mór le rá an Silver Lion ag an Biennale. 
 
Is é seo an chéad taispeántas i gcamchuairt náisiúnta ionadaíocht na hÉireann sa Veinéis, agus beidh sé ar bun mar chuid d'Fhéile Ealaíon na Gaillimhe i mí Iúil agus ag an Ionad Dealbhóireachta Náisiúnta i gCorcaigh i mí Mheán Fómhair.
 
Dúirt Orlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: "Is ríthábhachtach an rud é tacú le camchuairt ionadaíocht na hÉireann sa Veinéis ar Éirinn ó thaobh bheartas na Comhairle Ealaíon maidir leis an gcuid is fearr d'ealaíona na hÉireann a chur os comhair lucht féachana na hÉireann. Tá sé ina chuid d'ár dtiomantas an ailtireacht a chur chun cinn do lucht féachana na hÉireann. Is é an Biennale an t-ardán cultúir idirnáisiúnta is tábhachtaí maidir le hailtirí na hÉireann a chur i láthair, agus dá bhrí sin leanfaidh an Chomhairle Ealaíon ar aghaidh ag cinntiú go bhfillfidh an taispeántas abhaile chun tairbhe na bpobal ar fud na tíre. Tá súil againn go rachaidh daoine ag féachaint ar an taispeántas seo, cibé acu i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh nó i nGaillimh é."
 
Agus é ag oscailt na comhdhála dúirt an tAire Deenihan, "Tá an-dea-cháil idirnáisiúnta ar ailtirí na hÉireann ar fud an domhain. Fianaise is ea na trí thaispeántas seo de chuid trí ghlúin éagsúla ailtirí ar an gcur chuige síor-athraitheach, cruthaitheach i leith na hailtireachta in Éirinn, agus ba cheart don oiread daoine agus is féidir freastal ar an taispeántas agus é ar camchuairt. "Is deis ollmhór atá san Biennale d'ailtirí Éireannacha chun a gcuid saothar a chur i láthair ag an sárthaispeántas idirnáisiúnta is mó ar domhan agus chun aird a dhíriú orthu féin go hidirnáisiúnta".
 
Ag oscailt an taispeántais dó, dúirt an tAire Quinn, "Tá an taispeántas seo ina cheiliúradh ar an rath náisiúnta agus idirnáisiúnta atá ar a bhfuil bainte amach ag ailtireacht chomhaimseartha na hÉireann. Beidh an t-ardchaighdeán dearaidh ina ghné thábhachtach maidir le todhchaí inbhuanaithe a sheachadadh."

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)