13 Meán Fómhair 2012: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Tionscnamh Mór chun a Comóradh 60 Bliain a Cheiliúradh

D’fhógair an Chomhairle Ealaíon inniu go mbeidh mórshraith taispeántas ar siúl ó mhí na Nollag i mbliana, ina ndéanfar ceiliúradh ar shaothar spreagúil ealaíontóirí Éireannacha agus ar 60 bliain de thacaíocht don earnáil ón gComhairle Ealaíon.

Is é a bheidh in Into the Light: The Arts Council - 60 Years of Supporting the Arts ná comhpháirtíocht idir an Chomhairle Ealaíon agus raon ionad réigiúnach a mbeidh saoirse chruthaitheach acu a saothair féin a roghnú ón mbailiúchán, trína dtabharfar aireachtáil agus téama uathúil do gach taispeántas.

Sna seachtainí amach romhainn, déanfar saothair éagsúla atá tugtha ar iasacht a aisghairm agus beidh codanna de Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon sna háiteanna seo a leanas ar feadh tamaill:

. Dánlann Ealaíne Crawford, Corcaigh
. Dánlann Chathair Luimnigh, Luimneach
. The Model, Sligeach
. Dánlann Hugh Lane, Baile Átha Cliath

Ag labhairt di inniu, dúirt an tUasal Orlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: "Táimid ar bís faoin tionscnamh seo atá ar an gcéad cheann riamh dá leithéid i stair na Comhairle Ealaíon, agus déanfar líon suntasach saothar atá amuigh ar iasacht ag institiúidí poiblí faoi láthair a aisghairm. Is léiriú ollmhór é an bailiúchán sin ar an tacaíocht a thug an Chomhairle Ealaíon d’ealaíontóirí le 60 bliain anuas agus beidh sraith éagsúil saothar iontach ar taispeáint i ngach ceann de na dánlanna atá ina gcomhpháirtithe. Creideann an Chomhairle gur bealach oiriúnach é chun 60 bliain a chomóradh."

"Tá na healaíona agus an cultúr ríthábhachtach chun ár bhféinmhuinín náisiúnta a athfhorbairt agus chun an cháil atá orainn thar lear a athbhunú. Trí shaothair ealaíontóirí Éireannacha mór le rá a chur os comhair mhuintir na hÉireann, is féidir linn cabhrú leis an tír a cumas cruthaitheach a bhaint amach agus cuimsiú ealaíne a chothú i bpobail ar fud na hÉireann. Tá sé i gceist againn saothar fhísealaíontóirí na hÉireann a thabhairt chun suntais, mar a mhol an tUachtarán Ó hUiginn. Beidh na taispeántais sin ina sárthaispeántas de mhórán de na héachtaí cultúrtha agus ealaíne a cruthaíodh inár dtír le linn shaolré na Comhairle Ealaíon."
 
Tabharfar sonraí breise maidir le dátaí agus amanna na dtaispeántas sna seachtainí amach romhainn sula gcuirfear tús leis na taispeántais.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)