02 Deireadh Fómhair 2012: Seolann an tAire tionscadal RAISE chun maoiniú príobháideach a ghiniúint do na healaíona

Tá sé mar aidhm ag ocht gcinn d'eagraíochtaí ealaíon in Éirinn €10 milliún de mhaoiniú príobháideach a bhailiú sna cúig bliana seo amach romhainn mar chuid de thionscnamh nua de chuid na Comhairle Ealaíon. Tá an treoirthionscadal deartha ionas go mbeidh bonn airgeadais níos láidre faoi na heagraíochtaí agus ciallóidh sé go mbeidh daoine ar fud na tíre in ann taibhithe, taispeántais, scannáin agus imeachtaí ealaíon eile ar chaighdeán níos fearr a fheiceáil.

RAISE (An Chomhairle Ealaíon): Ag Tógáil Cumais Tiomsaithe Airgid - Leis an treoirthionscnamh seo tabharfar tacaíocht phearsanta ar feadh dhá bhliain do na hocht eagraíocht a roghnófar trí chlár tiomsaithe airgid saincheaptha a phleanáil agus a chur i bhfeidhm. Gheobhaidh an tionscadal treoir ó fhoireann speisialaithe ina mbeidh an chuideachta 2into3 agus Kingsley Aikins as Networking Matters.

Ní fhaigheann eagraíochtaí ealaíon in Éirinn ach níos lú ná 3 faoin gcéad dá n-ioncam iomlán ó thiomsú airgid. Is cóimheas an-íseal é sin i gcomparáid le tíortha eile cosúil leis an Bhreatain nó an Astráil, áit a n-éiríonn le heagraíochtaí ealaíon suas le haon trian dá n-ioncam a fháil ó thiomsú airgid.
Is iad seo a leanas na heagraíochtaí ealaíon a bheidh rannpháirteach sa treoirthionscadal tosaigh: Institiúid Scannán na Éireann, Acadamh Ríoga Ibeirneach, Na Píobairí Uilleann, Féile Ealaíon na Gaillimhe, Model gallery i Sligeach, An Cór Aireagail Náisiúnta, Ceoldráma Fhéile Loch Garman agus Amharclann Gate. Mar chuid den phróiseas roghnaithe, beidh orthu ar fad a léiriú go bhfuil an uaillmhian, an cumas agus an tiomantas iontu níos mó ná €250,000 a thiomsú in aghaidh na bliana i bhfoirm infheistíochta príobháidí.

Tá an tionscnamh curtha ar bun mar gheall ar iarratas a sheol an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Jimmy Deenihan, TD, chuig an gComhairle Ealaíon. Agus é ag seoladh an tionscnaimh go foirmiúil inniu, dúirt an tAire Deenihan:"Toisc na srianta móra atá ar an gcáiníocóir sa lá atá inniu ann ní mór dúinn féachaint ar bhealaí nua chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna maoinithe. Is beag forbartha a rinneadh riamh anall ar dhaonchairdeas do na healaíona agus do chúrsaí cultúir in Éirinn i gcomparáid le hearnálacha agus le tíortha eile. Is mar gheall air sin go bhfuil tiomantas soiléir sa Chlár don Rialtas go gcaithfimid tograí nua a fhorbairt chun tacaíocht phríobháideach a chruthú do na healaíona in Éirinn."
"Tar éis na treoirscéime Giaráil Daonchairdis a sheol mé níos túisce i mbliana, cuirim fáilte ghnaíúil roimh thionscnamh nua na Comhairle Ealaíon RAISE mar chéim thábhachtach i dtreo cultúr nua tacaíochta príobháidí a chruthú do na healaíona in Éirinn," a dúirt sé.
Dúirt Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon Orlaith McBride go bhfuil an Chomhairle tiomanta tacú le heagraíochtaí ealaíon ó thaobh infheistíocht phríobháideach a uasmhéadú, cosúil le tabhartais ó dhaoine aonair, iontaobhais agus forais chomh maith le daonchairdeas corparáideach.
"Rinne breis is 60 eagraíocht ealaíon iarratas ar rannpháirtíocht sa tionscadal, agus chuaigh na hocht eagraíocht dheiridh a bhí fágtha trí phróiseas roghnaithe dian. Le cúnamh ó threoirthionscadal RAISE tabharfaimid na huirlisí, na scileanna agus na hacmhainní dóibh chun méadú suntasach a dhéanamh ar an infheistíocht a fhaigheann siad ó fhoinsí príobháideacha," a dúirt sí.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)