17 Meán Fómhair 2012: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon i bhfianaise

In 2012, tá 60 bliain de thacaíocht do na healaíona á ceiliúradh ag an gComhairle Ealaíon le sraith taispeántas dar dteideal 'Into the Light - 60 Years of Supporting the Arts' a bheidh ar siúl i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh, i Luimneach agus i Sligeach. Cuimseoidh na taispeántais saothair arna roghnú as breis agus 1,000 píosa atá i mbailiúchán na Comhairle Ealaíon.

Chun an ócáid a chomóradh, tá an Chomhairle Ealaíon agus RTÉ ag tabhairt tacaíochta le haghaidh ceithre scannán ghearra a dhéanamh atá ina bhfreagairt chruthaitheach ar an mbailiúchán. Is píosaí neamhspleácha a bheidh sna scannáin seo a mhairfidh 3 nóiméad an ceann, agus craolfar iad mar chuid de shraith ealaíon sheachtainiúil RTÉ, The Works, i mí na Samhna agus i mí na Nollag 2012.

Beidh na gearrscannáin seo an-chruthaitheach ach beidh siad oiriúnach do lucht féachana teilifíse príomhshrutha freisin. Is éard atá ag teastáil ón gComhairle Ealaíon agus ó RTÉ tionscadail ina dtugtar stiúrthóirí agus léiritheoirí le chéile a bhfuil cuntas teiste acu maidir le cáilíocht agus cruthaitheacht i scannánaíocht agus/nó i léiriú teilifíse. Cuirfear buiséad suas le €12,500 ar fáil do gach scannán.

Tá pacáistí iarratais don tionscnamh uathúil seo le fáil anois ó Filmbase trí ríomhphost a sheoladh chuig intothelight@filmbase.ie. San áireamh sna pacáistí sin tá treoirlínte, faisnéis chúlra faoi na taispeántais mar aon le foirm iarratais.  Tabhair faoi deara nach bhfuil na pacáistí ceaptha le bheith á n-úsáid ach amháin ag iarratasóirí ionchais agus níor cheart iad a scaipeadh.

Beidh seisiún faisnéise ar siúl Dé Céadaoin, 19 Meán Fómhair ag 14:00 sa Central Hotel, Sráid an Chiste, Baile Átha Cliath 2. Ba cheart do dhuine ar bith ar spéis leo a bheith i láthair clárú le Filmbase (events@filmbase.ie). Ba cheart d’iarratasóirí féideartha a thabhairt faoi deara gurb é an spriocdháta chun iarratais a fháil ná 5:00in Dé Luain, 1 Deireadh Fómhair 2012. Ní mór d’iarratasóirí a bheith ar fáil le haghaidh agallaimh Dé Luain, 8 Deireadh Fómhair agus a bheith ábalta scannáin chríochnaithe a chur ar fáil Dé Luain 19 Samhain, nó roimhe sin.

Seolfar pacáiste iarratais chuig aon duine a chláraigh don seisiún faisnéise cheana féin.

Ní mór iarratais a chur chuig intothelight@filmbase.ie i ríomhphost amháin roimh 5:00in Dé Luain, 1 Deireadh Fómhair.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)