14 Lúnasa 2013: Soláthar ar Chomhairleoirí Ealaíon

Is mian leis an gComhairle Ealaíon soláthar ar sheirbhísí do mhéid áirithe Chomhairleoirí Ealaíon chun freastal ar riachtanais na heagraíochta ó sheasamh cáilíochta agus ó sheasamh thabhairt na seirbhíse.  Is iad na réimsí fhoirm ealaíne a mbaineann ná: Ailtireacht; Sorcas, Ealaíona Sráide & Seó; Scannán; Ceoldráma; Téatair; Na hEalaíona Traidisiúnta.  Tairgfear gach conradh go leithleach.

Beidh ar na forthairgeoirí a éiríonn leo bheith ina gcleachtóirí ar lán taithí sna réimsí cuí, le saineolas agus le taithí atá riachtanach i gcomhar le foireann na Comhairle Ealaíon trí chabhrú i mbreithmheas agus i measúnú ar iarratais mhaoinithe, le heolas criticiúil a sholáthar ar shaothar ealaíonta agus le comhairle a sholáthar maidir le polasaí fhoirm ealaíne mar atá riachtanach.

Tá iarratas do gach ceann de na conarthaí seo le cur isteach trí phróiseas forthairisceana poiblí amháin agus é le bheith tairiscinte faoi Dé Luain, 2 Meán Fómhair 2013 tríd an suíomh gréasáin sholáthartha eTenders: www.etenders.gov.ie.  Ba cheart go mbeadh na moltaí go léir curtha isteach faoi Déardaoin, 26 Méan Fómhair 2013.  Aon cheisteanna maidir leis na conarthaí seo, ba cheart iad a dhíriú mar atá leagtha amach san fhógra forthairisceana agus gan iad a dhíriú chuig an gComhairle Ealaíon.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)