09 Lúnasa 2013: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an faighteoir do Chomhaltacht Jerome Hynes 2013/2014

Tá sé fógraithe ag an gComhairle Ealaíon inniu gurb í an tIníon Mags Walsh, an Stiúrthóir Feidhmeach ar Children’s Books Ireland, an faighteoir do Chomhaltacht Jerome Hynes 2013/2014 - a thairiscítear tríd an gclár ceannaireachta Clore atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe.  Tá sé mar aidhm ag an gclár seo an t-eolas, na scileanna agus taithí ceannairí ionchasacha a fhorbairt thar réimse leathan ghníomhaíocht chultúir.
Glacfaidh an tIníon Walsh páirt sa chlár aonbhliana a thosóidh i mí Mheán Fómhair.  Áiríonn an clár: dhá dhianchúrsa ceannaireachta chónaithe; forbairt ghairmiúil trí professional development through mheantóireacht, teagasg agus foghlaim ghrúpa; tionscadal grinntaighde, maoirsithe ag Institiúd Ardoideachais; agus tréimhse ar iasacht ian áirítear taithí bainistíochta ar thionscadal dúshlánach.

Ag labhairt di faoin dámhachtain, dúirt Mags: "Táim ar ríméad agus go mór faoi onóir le bheith roghnaithe mar chomhalta Jerome Hynes mar chuid den Chlár Ceannaireachta Clore.  Is deis é seo dom chun tógáil ar mo thaithí in Éirinn agus ceangail le grúpa iontach de cheannairí cultúrtha idirnáisiúnta laistigh de Chlár Clore.  Ceadfaidh rannpháirteacht i gClore dom scileanna, gréasáin agus eolas a fhorbairt a mbeidh mar thairbhe dom agus m’obair leanúnach i réimse páistí agus daoine óga.  Táim thar a bheith buíoch don deis le páirt a ghlacadh ina léithéid chlár forbartha suntasaí."

Dúirt Orlaith McBride, Stiúrthóir ar an gComhairle Ealaíon: "Ba cheannaire le fís neamhghnách agus le cumas é Jerome Hynes.  I measc an-chuid dá raibh bainte amach aige, bhí sé spriocdhírithe le nasc a bhunú idir an Chomhairle Ealaíon agus an Fhondúireacht Clore Duffield.  Is dóchas mór dúinn go spreagfaidh sampla Jerome Hynes faighteoirí na comhaltachta, a n-ainmníodh ina dhiaidh, bheith chomh misniúil is chomh will inspire the recipients of the Fellowship that has been named in his honour to be just as courageous and paiseanta céanna i ranníoc s’acu d’fhorbairt na n-ealaíon in Éirinn."

Is iad iarfhaighteoirí na comhaltachta seo ná: Joe Mangan, Willie White, Sharon Murphy, Fiona Kearney agus Fearghus Ó Conchúir.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)