Nuacht

Téigh i dteagmháil le

Joe Stuart
Bainisteoir Cothaithe agus Comhordaithe na nEalaíon
Tel: 01 6180235

 

31 Lúnasa 2011: Soláthar ceoldrámaíochta amach anseo

Ar an 29 Iúil, scríobh an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Jimmy Deenihan, TD, chuig an gComhairle Ealaíon ag cur in iúl gur cheart don Chomhairle freagracht iomlán a ghlacadh as an gceoldrámaíocht a sholáthar agus a fhorfheidhmiú.


30 Lúnasa 2011: Tá sé mar aidhm le Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla na Comhairle Ealaíon acmhainneacht ealaíontóirí a

Bhronn an Chomhairle Ealaíon maoiniú le déanaí ar dhá thionscadal nuálacha faoi threoir Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas. Tá an maoiniú seo á chur ar fáil faoi Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla na Comhairle Ealaíon.


19 Lúnasa 2011: An Chomhairle Ealaíon ar an ngearrliosta don Dot ie Net Visionary Award

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a bheith ar an ngearrliosta i gCatagóir na nDámhachtainí ríomhRialtais sna Dot ie Net Visionary Awards arna n-eagrú ag an Irish Internet Association.


18 Lúnasa 2011: Guíonn an Chomhairle Ealaíon rath ar chompántais téatair Éireannacha i Nua-Eabhrac ag an bhféile 1st

Beidh trí chompántas téatair a fhaigheann tacaíocht ón gComhairle Ealaíon ag glacadh páirte san Fhéile Drámaíochta 1st Irish i Nua-Eabhrac i mí Mheán Fómhair na bliana seo. Beidh Fishamble (Baile Átha Cliath), Tall Tales (An Uaimh) agus Cirque de Légume (Sligeach) ag glacadh páirte san fhéile, a bheidh ar siúl ar feadh míosa ón 5 Meán Fómhair go dtí an 3 Deireadh Fómhair 2011 i amharclanna ar fud Nua-Eabhrac.


05 Lúnasa 2011: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Jerome Hynes 2011/2012

D'fhógair an Chomhairle Ealaíon inniu gur ar an Uas. Jo Mangan, Stiúrthóir Ealaíonta The Performance Corporation, a bhronnfar Chomhaltacht Jerome Hynes 2011/2012 a dhéantar a thairiscint tríd an gclár Ceannasaíochta Clore atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe. Is é aidhm an chláir seo eolas, scileanna agus taithí ceannairí ionchasacha sna healaíona a fhorbairt, thar raon leathan de ghníomhaíochtaí cultúrtha.


29 Iúil 2011: Fógraíodh an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair na scéime Reel Art 2011

Seoladh Reel Art in 2008 agus dearadh an scéim chun deis uathúil a chur ar fáil do lucht scannán cláir faisnéise chruthaitheacha, shamhlaíocha agus thurgnamhacha a dhéanamh ar théama ealaíne.


28 Iúil 2011: Clinicí faisnéise faoin bpróiseas iarratais le haghaidh dámhachtainí Tionscadail

Roimh an spriocdháta do na dámhachtainí Tionscadail (Déardaoin, an 1 Meán Fómhair ag 5:30 i.n.) eagróidh an Chomhairle Ealaíon roinnt clinicí faisnéise chun comhairle agus faisnéis a sholáthar faoin bpróiseas iarratais mar a leagtar amach thíos:


28 Iúil 2011: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2012

Cuireann Ealaíontóirí Radharcacha Éire, thar ceann na Comhairle Ealaíon, fáilte roimh iarratais ar dheontas suas le €30,000 ar a mhéid i dtreo chostais reatha spásanna oibre físealaíontóirí.


27 Iúil 2011: Cuireann deontais chamchuairte €1.2 mhilliún na Comhairle Ealaíon ar chumas seónna cur chun bóthair

Féadfaidh daoine i mbreis agus 40 baile, sráidbhaile agus cathair ar fud na tíre ó Chrois na Rae i gContae Thiobraid Árann go dtí Leitir Ceanainn i gContae Dhún na nGall a bheith ag súil le ceolchoirmeacha, drámaí, léirithe agus taispeántais den chéad scoth sna míonna amach romhainn faoi scéim camchuairte speisialta na Comhairle Ealaíon.


26 Iúil 2011: Tréaslaíonn an Chomhairle Ealaíon le Sebastian Barry mar go bhfuil a ainm ar an bhfadliosta

Tréaslaíonn an Chomhairle Ealaíon le Sebastian Barry ar chloisteáil di gur cuireadh a úrscéal On Canaan's Side ar an bhfadliosta don Duais Man Booker 2011.


Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)