21 Meitheamh 2011: Stiúrthóir Nua ar an gComhairle Ealaíon

D’fhógair an Chomhairle Ealaíon inniu go bhfuil Orlaith McBride ceaptha mar Stiúrthóir nua ar an gComhairle.  Cheadaigh an Chomhairle Ealaíon an ceapachán inniu tar éis próiseas iarratas agus agallamh arna reáchtáil ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.

Cuirfidh Orlaith tús lena post nua i mí Mheán Fómhair.

Dúirt Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Tá ríméad orainn gurb í Orlaith McBride Stiúrthóir nua na heagraíochta. Tá an saineolas forleathan agus an taithí iontach atá aici ar na healaíona léirithe cheana féin ag Orlaith.  Sna róil fheidhmiúcháin a bhí aici le húdaráis áitiúla agus mar Stiúrthóir ar Chumann Náisiúnta Drámaíochta na hÓige, chruthaigh sí go bhfuil sé ar a cumas eispéiris ealaíon ar ardchaighdeán a sheachadadh agus eagraíochtaí a fhorbairt.   Mar iar-bhall den Chomhairle Ealaíon, tá léargas straitéiseach thar cuimse aici ar na dúshláin atá roimh an eagraíocht.

"Táim cinnte go mbainfidh an Chomhairle Ealaíon tairbhe ollmhór as an eolas agus an léargas atá ag Orlaith agus as an obair a dhéanann sí le daoine óga.  Ag tráth a bhfuil dúshlán eacnamaíoch romhainn agus deis againn a bheith cruthaitheach, beidh ról tábhachtach aici ó thaobh ceannaireacht agus bainistíocht na Comhairle Ealaíon agus beidh sé níos éasca tríthe cuspóirí straitéiseacha na heagraíochta a sheachadadh, is é sin cur le saol cultúrtha agus ealaíonta na hÉireann."

Tá breis is cúig bliana déag caite ag Orlaith ag obair sna healaíona thar réimse leathan eagraíochtaí ealaíon ina measc údaráis áitiúla, na healaíona san oideachas, na healaíona don óige agus téatar. 

Bhí sí ina léiritheoir ar an National Youth Theatre in Amharclann na Péacóige ó 2007 i leith.  Tá sí ina hUachtarán ar Chomhairle Náisiúnta Óige na hÉireann, tá sí ina ball d’Údarás Rialaithe Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus ina ball den Choiste Comhairleach Náisiúnta um Obair don Aos Óg.       Bhí sí mar bhall den Chomhairle Ealaíon ar feadh breis is seacht mbliana, bhí sí ina ball de Choiste Beartais Straitéisigh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (Na healaíona agus an Óige) ó 2004-2009 agus bhí sí ina ball de Choiste Speisialta um na hEalaíona agus an Oideachas sa Chomhairle Ealaíon.

Bhí sí ina Stiúrthóir ar Chumann Náisiúnta Drámaíochta na hÓige, an eagraíocht fhorbartha do théatar óige in Éirinn, in 2003, áit ar fhorbair agus ar bhainistigh sí forbairt straitéiseach eagraíochta náisiúnta chomh maith le hionadaíocht a dhéanamh ar an earnáil téatair óige in Éirinn. 

D’oibrigh sí ar feadh blianta fada i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Theas áit a ndearna sí forbairt agus comhordú ar thionscadail agus ar chláir ealaíon sula bhfuair sí post mar Oifigeach Ealaíon le Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann áit ar fhorbair sí an chéad Straitéis Náisiúnta do Dhaoine Óga agus na hEalaíona, chomh maith leis na healaíona don óige a chur chun cinn agus a fhorbairt laistigh d’earnáil dheonach na hóige in Éirinn.

Is as Ard an Rátha, i gCo. Dhún na nGall í Orlaith ó dhúchas

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)