27 Aibreán 2011: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon tacaíocht le haghaidh fhéilte an tsamhraidh

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis sonraí na bhfaighteoirí rathúla a fhógairt faoi bhabhta a dó de Scéim na bhFéilte Beaga don bhliain 2011. Dámhadh €437,709 san iomlán ar 81 féile agus imeacht ar fud na tíre. Cabhróidh an maoiniú seo chun misneach agus beatha a chur i bpobail ar fud na tíre. Tá sé dírithe ar imeachtaí agus ar fhéilte beaga áitiúla, ó imeachtaí mar Scoil Samhraidh Chumadóireachta na hÉireann i nDún na nGall go Féile Ealaíon an Sciobairín i gCorcaigh.

Ba é a dúirt Úna McCarthy, Ceann na bhFéilte sa Chomhairle Ealaíon: "Is mór le rá iad na féilte spreagúla a fhaigheann tacaíocht trí Scéim na bhFéilte Beaga agus cuirfidh siad go mór beocht agus beatha na tíre i gcaitheamh mhíonna an tsamhraidh. Ní fhéadfaí na féilte seo a chur ar siúl ar chor ar bith murach dianobair agus dúthracht na gcoistí deonacha a reáchtálann iad."

Is é aidhm na scéime ná daoine agus dreamanna nua a bhfuil imeachtaí beaga nó imeachtaí áitiúla á n-eagrú acu a spreagadh chun iarratais a dhéanamh. Is féidir na dámhachtainí a thairgtear a úsáid i gcomhair imeachtaí aonuaire nó clár gníomhaíochtaí féile. B’fhiú €5,403 an meándeontas a dámhadh ar iarratasóirí ar éirigh leo sa bhabhta seo.

Tuilleadh eolais

  • Chun breathnú ar liosta na bhféilte a fuair maoiniú, téigh le do thoil chuig bunachar sonraí na gcinntí ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon: roghnaigh 'Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga' ón roghchlár 'Ciste'; roghnaigh an bhliain '2011' agus cliceáil ar ‘Cuardach’.
Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)