23 Márta 2011: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair 2011

Mar chuid de chur i bhfeidhm leanúnach na Scéime Camchuairte, tá an Chomhairle Ealaíon ag déanamh forbartha breise ar scéim chun tacaíocht a thabhairt do chamchuairteanna agus scaipeadh saothair i raon leathan foirmeacha ealaíne. Ag leanúint ar aghaidh ó scéim na bliana 2010, inar cuireadh thart ar €1m ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do chamchuairteanna a bhí le n-eagrú ar feadh na bliana 2011, tá leathnú á dhéanamh anois ar an tionscnamh. Gach bliain, ag tosú in 2011, glacfar le hiarratais ar dhá spriocdháta in Aibreán/Bealtaine agus i nDeireadh Fómhair.

Ag tógáil ar an gcur chuige atá dírithe ar an lucht éisteachta/féachana atá mar thréith den Bheartas Camchuairte, tá an scéim leathnaithe deartha chun tacaíocht a thabhairt do chomhoibriú dáiríre idir na daoine sin a bhfuil saothair á gcruthú acu agus atá ag iarraidh dul ar camchuairt agus an t-ionad ina gcuirfear i láthair é nó an tionscnóir áitiúil.

Is é an Déardaoin an 5 Bealtaine 2011 an spriocdháta do Bhabhta 1 den tsraith Pleanála Meántéarmaí 2011 den scéim, a bhfuil sé i gceist léi go príomhúil cúnamh a thabhairt le híocaíocht chostais na gcamchuairteanna a bhfuil sé beartaithe iad a bheith ar an mbóthar sa tréimhse Lúnasa 2011 - Meitheamh 2012.

Is i mí Dheireadh Fómhair 2011 a bheidh an spriocdháta do Bhabhta 2 den tsraith Pleanála Meántéarmaí 2011 den scéim, a bhfuil sé i gceist léi go príomhúil cúnamh a thabhairt le híocaíocht chostais na gcamchuairteanna a bhfuil sé beartaithe iad a bheith ar an mbóthar sa tréimhse Iúil - Nollaig 2012 (tabharfar an dáta beacht le fios amach anseo).

Cuirfear tús le sraith nua Réamhphleanála den scéim ar an spriocdháta céanna sin i mí Dheireadh Fómhair 2011. Tá sé i gceist an tsraith seo cúnamh a thabhairt le híocaíocht chostais na gcamchuairteanna a bhfuil sé beartaithe iad a bheith ar an mbóthar sa tréimhse Eanáir - Nollaig 2013.    

Beidh an dá spriocdháta sin ann arís ag an dá phointe ama sin i rith 2012, le tacaíocht a thabhairt maidir le pleanáil a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí camchuairte a bheidh ar siúl in 2013 agus 2014. 

Beidh fáil ar fhoirmeacha iarratais agus ar threoirlínte go luath.

Tuilleadh faisnéise

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)