07 Meitheamh 2011: Cuireann an Chomhairle Ealaíon a comhbhrón in iúl ar chloisteáil

Ag labhair di maidir leis an scéala, dúirt an tUasal Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, "Tá ceithre scór agus deich mbliana caite aici ag obair i gcúrsaí téatair agus scannán na hÉireann.  I measc na ról a bhí aici in amharclann na Mainistreach bhí a ról mar Blanaid i léiriú 1936 de The Moon in the Yellow River agus bhí ról aici sa chór i léiriú na bliana 2000 de Medea. Ba le linn Barry Fitzgerald a bhí sí i mbarr a réime agus is iomaí scannán agus ról teilifíse a bhí aici i gcaitheamh na mblianta. Lean sí uirthi freisin ag aisteoireacht i léiriúcháin bhríomhara cheannródaíocha ar an imeall, agus is iomaí cleachtóir amharclainne síos tríd na blianta a fuair tacaíocht agus misneach uaithi. Bhí an tionchar a bhí aici ar na healaíona in Éirinn i bhfad níos leithne ná díreach a bheith ar stáitse. Bhí a gnólacht léiriúcháin Gemini lonnaithe in amharclann Elbana ó 1959 agus ba léiritheoir den scoth a bhí inti a chuir de chúram uirthi féin drámaí nua a léiriú agus an chuid is fearr de shaothar comhaimseartha a chur ar fáil do lucht féachana na hÉireann ar feadh na seascaidí, na seachtóidí agus ina dhiaidh sin. Is cinnte gur deireadh ré é a bás. Mairfidh ainm Phyllis Ryan i gcuimhne agus go deimhin i gcroíthe an phobail ealaíonta agus mhuintir na hÉireann mar shiombail den fhuinneamh, den ilchumas agus den righneas gan loiceadh atá i gcúrsaí ealaíne na hÉireann."

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)