Nuacht

Téigh i dteagmháil le

Joe Stuart
Bainisteoir Cothaithe agus Comhordaithe na nEalaíon
Tel: 01 6180235

 

26 Iúil 2011: Tréaslaíonn an Chomhairle Ealaíon le Sebastian Barry mar go bhfuil a ainm ar an bhfadliosta

Tréaslaíonn an Chomhairle Ealaíon le Sebastian Barry ar chloisteáil di gur cuireadh a úrscéal On Canaan's Side ar an bhfadliosta don Duais Man Booker 2011.


25 Iúil 2011: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Location One 2011

Cuireann an Chomhairle Ealaíon comhaltacht bhliantúil ar fáil d'ealaíontóir amháin chun cur ar a c(h)umas páirt a ghlacadh sa chlár cónaitheachta idirnáisiúnta ag Location One i Nua-Eabhrac.


13 Iúil 2011: Cuireann an Chomhairle Ealaíon a brón in iúl ar bhás an chomhalta de chuid Aosdána, William Crozier

Is oth leis an gComhairle Ealaíon William Crozier, ealaíontóir agus comhalta de chuid Aosdána, a bheith ar shlí na fírinne. Fuair sé bás ar an Máirt, an 12 Iúil, 2011


05 Iúil 2011: Deir an Chomhairle Ealaíon gur chóir tiomantas a thabhairt in Farmleigh 2 chun tacaíocht a thabhairt

Tá fáilte curtha ag an gComhairle Ealaíon roimh thuarascáil arna coimisiúnú ag Coimisiún Forbartha an Iarthair (CFI) ina leagtar béim ar an bhféidearthacht chun an lucht saothair atá fostaithe san earnáil chruthaitheach a mhéadú faoi dhó sna 10 mbliana amach romhainn.


04 Iúil 2011: Béim á leagan ar thábhacht thacaíocht na n údarás áitiúil do na healaíona ag cruinniú na CE

Tá an Chomhairle Ealaíon, an ghníomhaireacht rialtais le haghaidh fhorbairt na n ealaíon in Éirinn, ag reáchtáil cruinniú iomlánach (de chomhaltaí a Comhairle) i gcathair Luimnigh inniu, Dé Luain an 4 Iúil. Cuirfear deireadh leis an gcruinniú amárach, an 5 Iúil.


30 Meitheamh 2011: Leagann na CE thuaidh & theas béim ar an gcuspóir céanna atá acu araon maidir le tacú healaíontóirí

Athdhearbhaigh An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann (CETÉ) ag a gcomhchruinniú iomlánach go bhfuil an tiomantas céanna acu araon maidir le tacú le healaíontóirí aonair.


21 Meitheamh 2011: Stiúrthóir Nua ar an gComhairle Ealaíon

D’fhógair an Chomhairle Ealaíon inniu go bhfuil Orlaith McBride ceaptha mar Stiúrthóir nua ar an gComhairle. Cheadaigh an Chomhairle Ealaíon an ceapachán inniu tar éis próiseas iarratas agus agallamh arna reáchtáil ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.


21 Meitheamh 2011: Deis uathúil ag Éirinn dar le Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon

Ba chóir do Farmleigh 2 leas a bhaint as an deis deartha chun clú agus cáil na hÉireann a thógáil arís Thréaslaigh Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, an tUasal Pat Moylan, leis na ceithre údarás áitiúil i mBaile Átha Cliath de bharr chomh maith is atá ag éirí leo go dtí seo i gcomórtas Príomhchathair Deartha an Domhain 2014.


17 Meitheamh 2011: An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht

Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon agus leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht 2011 a fhógairt, agus é de chuspóir acu tacú le tionscadail bhríomhara nua a spreagfaidh an pobal a bheith rannpháirteach san ailtireacht.Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas an Déardaoin 21 Iúil, 2011 agus ní foláir nó go mbeadh tionscadail ar siúl roimh an 31 Márta 2012.


15 Meitheamh 2011: Tréaslaíonn an Chomhairle Ealaíon le Colum McCann i ndiaidh dó Duais Idirnáisiúnta Liteartha Bhaile

Tréaslaíonn an Chomhairle Ealaíon le Colum McCann ar chloisteáil dóibh gur bhain Let the Great World Spin Duais Idirnáisiúnta Liteartha Bhaile Átha Cliath IMPAC 2011 amach.


Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)