14 Feabhra 2011: Glao ar Iarratais i gcomhair Music Generation - Clár Náisiúnta na hÉireann um Oideachas Ceoil

Rinneadh Music Generation, an Clár Náisiúnta Oideachais Ceoil, arna thacú ag U2 agus The Ireland Funds, a chur i láthair go poiblí le déanaí. Is é Music Network, an áisíneacht náisiúnta um fhorbairt cheoil, arna maoiniú ag an gComhairle Ealaíon, a thionscain an clár Music Generation, a bhfuil sé d’aidhm aige cuidiú le leanaí agus le daoine óga rochtain a fháil ar oideachas ceoil ina gceantar féin.  Tá iarratais á lorg anois ag Music Generation ó Chomhpháirtíochtaí áitiúla Oideachais Ceoil ar fud na tíre ar mian leo cur isteach ar mhaoiniú.
Rinneadh samhail na Comhpháirtíochta Oideachais Ceoil, a d’fhorbair Music Network, a chur i bhfeidhm go rathúil ar bhonn treoirthionscnaimh i nDún na nGall agus i mBaile Átha Cliath. Déanfar maoiniú i gcomhair suas le 12 Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil a dhámhachtain ar bhonn céimnithe idir 2011-2015, agus is dócha go mbeidh siad ar siúl i dtrí láthair ag an am céanna.  Is féidir le Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú 50%, suas go dtí uasmhéid €200,000 in aghaidh na bliana thar trí bliana. Is é an spriocdháta d’iarratais Bhabhta 1 an Déardaoin, 31 Márta 2011. 
Soláthróidh Music Generation síolmhaoiniú trí bliana chun seirbhísí áitiúla a bhunú, agus déanfaidh Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil na seirbhísí sin a chothabháil ar bhonn fadtéarmach. Tá sé i gceist ag an Roinn Oideachais agus Scileanna go leanfar leis na Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil amach anseo le maoiniú ón Státchiste nuair a bheidh deireadh le tabhartais Music Generation.
Tá treoirlínte agus na sonraí ar fad maidir le hiarratas a dhéanamh le fáil ar www.musicgeneration.ie

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)