19 Aibreán 2013: Ceiliúrann Aosdána an dlúthcheangal idir ealaíona na hÉireann agus ealaíona na hEorpa

Tá dlúthcheangal idir Éire agus an chuid eile den Eoraip maidir le cúrsaí ealaíon le níos mó ná 2,000 bliain anuas, agus is mór an fiúntas a bhaineann leis an idirmhalartú ealaíon céanna sin go fóill sa lá atá inniu ann, a dúradh le Tionól Ginearálta Aosdána in Ospidéal Ríoga Chill Mhaighneann i mBaile Átha Cliath inniu.

Mar chuid de chur i láthair speisialta chun comóradh a dhéanamh ar uachtaránacht na hÉireann ar an gComhairle Eorpach, d’inis laureate na duaise Nobel, Séamus Heaney, don tionól 123 ealaíontóir ceannródaíoch, cruthaitheach a bhí i láthair faoin rún a bhí ag an nginearál Rómhánach Gnaeus Julius Agricola iarracht a dhéanamh Éire a chur faoi smacht, dar leis an staraí Tacitus. Luaigh Heaney, ar Saoi de chuid Aosdána é, an tionchar mór a bhí ag an saothar Inferno le Dante ar a chuid filíochta féin, mar aon le cur síos an fhile Mheiriceánaigh Louis Simpson ar na corpáin ón Iarannaois a fuarthas i bportaigh na Danmhairge.

"In ainneoin chinneadh Agricola gan Hibernia a chur faoi láimh láidir na Rómhánach, is i dtreise atá an trácht idir Hibernia agus Europa imithe, ó thaobh an chultúir agus an gheilleagair araon, agus is táirgiúil agus is leanúnach an t-idirmhalartú a chruthaítear dá bharr sin," a dúirt an tUasal Heaney.

Ghlac Saoithe eile páirt i gcur i láthair speisialta ar théamaí Eorpacha; aitheasc le Anthony Cronin, scannán gearr (faoi stiúir Sé Merry Doyle) faoi shaol agus ghairm an phéintéara Patrick Scott, agus cur i láthair (leis an údar Garrett Cormican) ar shaothar an fhísealaíontóra Camille Souter.

Dhírigh Orlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, aird ar ‘Culture Connects’, clár na hÉireann i gcomhair thréimhse 6 mhí na hUachtaránachta.

"Agus Éire ag glacadh ról ceannaireachta ar fud na hEorpa, is maith mar is dual don stát iarraidh ar a chuid ealaíontóirí freagra diongbháilte a thabhairt ar cheisteanna maidir le cé muid féin agus céard muid féin," a dúirt sí. "Trí fhístiomnaí Patrick Scott agus Camille Souter, trí fhocail Seamus Heaney agus Anthony Cronin, agus trí cheol Sheóirse Bodley, táimid ag féachaint agus ag éisteacht, agus tá dearcadh níos caolchúisí agus níos grinne againn ar an saol."

Ag an Tionól Ginearálta freisin, toghadh triúr comhaltaí nua de chuid Aosdána, rud a fhágann go bhfuil 248 comhalta  ar fad ann anois. Is iad Eoin McNamee, Hughie O'Donoghue agus Peter Sheridan na comhaltaí nua

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)