16 Mí na Samhna 2012: Tá na healaíona níos tábhachtaí ná riamh, dar leis an gComhairle Ealaíon

 "Tá ar chumas na n-ealaíon tuilleadh fostaíochta agus gníomhaíochta eacnamaíochta a spreagadh tráth a bhfuil géarghá leis" - Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon
Luaigh an Chomhairle Ealaíon tuarascáil eacnamaíoch Indecon a foilsíodh le déanaí ina luaitear go bhfuil na healaíona níos tábhachtaí ná riamh d’Éirinn i dtéarmaí na fostaíochta agus an ioncaim a ghineann an earnáil agus i dtéarmaí an tionchair dhearfaigh a imríonn ealaíontóirí Éireannacha ar ár gcáil thar lear.

Sa tuarascáil Indecon a luadh léirítear go soláthraítear fostaíocht dhíreach agus indíreach in Éirinn, de bharr na n-ealaíon, agus go dtacaíonn maoiniú bliantúil na Comhairle Ealaíon le breis is 2,270 post. Tacaíonn earnáil na n-ealaíon i gcoitinne le 20,755 post agus cuireann sí níos mó ná €336m ar fáil i bhfoirm cánacha.

Tagann an taighde sin chun cinn le linn don Chomhairle Ealaíon ullmhú do sheoladh náisiúnta Into the Light: The Arts Council - 60 Years of Supporting the Arts, ar comhpháirtíocht é idir an Chomhairle Ealaíon agus raon d’ionaid réigiúnacha. Tugadh saoirse chruthaitheach do gach ionad a saothair féin a roghnú ó bhailiúchán na Comhairle Ealaíon, trína dtabharfar aireachtáil agus téama uathúil do gach taispeántas.

San áireamh leis na taispeántais beidh níos mó ná 150 saothar agus rinneadh mórán de na saothair a aisghairm ó áiteanna ina bhfuil siad ar iasacht ar fud na tíre agus beidh siad ar taispeáint sna háiteanna seo a leanas

. Gailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath ón 28 Samhain
. Dánlann Chathair Luimnigh ón 30 Samhain
. Dánlann Ealaíne Crawford, Corcaigh ón 4 Nollaig
. The Model, Sligeach ón 7 Nollaig
Ag labhairt di inniu, dúirt an tUasal Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon:
"Le linn dúinn ullmhú dár gComóradh 60bliain, tá sé spéisiúil féachaint siar agus breathnú ar an dóigh a ndearnadh na healaíona a shaothrú agus a fhorbairt thar na mblianta ó chéad chruinniú na Comhairle in 1952. Léirítear sa tuarascáil Indecon seo go spreagann na healaíona a lán fostaíochta agus gur mór mar a chuirtear le haschur geilleagrach dá mbarr, agus má dhéantar infheistíocht chliste go bhfuil ar chumas na n-ealaíon tuilleadh fostaíochta agus gníomhaíochta eacnamaíochta a spreagadh tráth a bhfuil géarghá leis."

"Is mór againn na healaíona in Éirinn, ceanglaítear pobail le chéile leo nuair a bhímid thuas agus thíos, agus léirítear an mianach atá ionainn mar phobal leo. Tugtar inchreidteacht mhór dúinn nuair a fhaightear amach cad atá bainte amach againn sna healaíona agus nuair a insímid don saol mór go bhfuil fórsa oibre againn atá solúbtha, cruthaitheach agus nuálach, agus tá an Chomhairle Ealaíon bródúil as an ról atá ag na healaíona maidir le hinfheistíocht a mhealladh isteach sa tír."

"Nuair a bhí machnamh á dhéanamh ag an gComhairle Ealaíon ar an gcaoi a bhféadfaí a comóradh 60 bliain a cheiliúradh, aontaíodh gur cheart na príomh-uaillmhianta fadtéarmacha a léiriú. Chun tosaigh ina measc sin tá tacú le healaíontóirí a gcuid saothar a tháirgeadh mar aon le deiseanna a chruthú don phobal chun ealaín a fheiceáil agus taitneamh a bhaint aisti. Dá bhrí sin, ba chosúil go mbeadh mór-imeacht ina léireofaí Bailiúchán na Comhairle Ealaíon oiriúnach." Tá súil agam go ndéanfaidh daoine iarracht teacht agus taitneamh a bhaint as na saothair mhóra a bheidh ar taispeáint sna hionaid éagsúla fad is a bheidh Into the Light ar siúl," dúirt an tUasal Moylan.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)