04 Meán Fómhair 2013: Coimisinéir/Coimeádaí do Biennale Ailtireachta Na Veinéise Fógartha

Inniu, d'fhógair Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an Coimisinéir agus an Coimeádaí d'ionadaíocht na hÉireann ag an 14ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta sa Veinéis in 2014.  Is tionscnamh de chuid Rannán Chultúr Éireann na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta é Éire sa Veinéis, i gcomhpháirtíocht leis an gComhairle Ealaíon. Mar thoradh ar phróiseas iomaíoch, roghnaíodh Gary A. Boyd agus John McLaughlin chun gníomhú mar Chomhchoimisinéirí/Chomhchoimeádaithe. Chuir an tAire in iúl go bhfuil a Roinn tiomanta do thacaíocht a thabhairt do rannpháirtíocht na hÉireann ag Biennale na Veinéise "tá an spéis idirnáisiúnta in ailtirí na hÉireann an-láidir go deo agus cuireann láithreacht na hÉireann ag an Biennale béim ar chaighdeán ard ailtirí na hÉireann agus cuireann sé deiseanna idirnáisiúnta ar fáil".

Absorbing Modernity 1914 - 2014 is teideal don 14ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta, an Veinéis 2014 agus beidh sé ar siúl ón 7 Meitheamh go dtí an 23 Samhain 2014 ag ionaid an Giardini agus an Arsenale.  Agus é ag fógairt téama an taispeántais, dúirt an stiúrthóir Rem Koolhaas - "Ba bhreá linn dá nglacfadh na tíortha rannpháirteacha le téama amháin - Absorbing Modernity: 1914-2014, agus a léiriú ar a mbealaí féin an próiseas de thréithe náisiúnta a scrios ar mhaithe le teanga chomhaimseartha amháin a ghlacadh i repertoire singil saintréitheachta."

Ag freagairt do théama an Biennale, breathnaíonn togra Boyd agus McLaughlin ar ghnéithe sóisialta agus ábhartha na n-infreastruchtúr i múnlú féiniúlacht na hÉireann ó aimsir na saoirse agus iad sin deilfe san ailtireacht. Míníonn siad "Go bhfuil léamh casta air i gcomhthéacs na hÉireann de bharr dhíchoilíniú agus saoirse pholaitiúil. Tar éis na saoirse chonacthas tógáil infreastruchtúr nua mar chuid de thógáil náisiún nua. Féachadh ar an stíl idirnáisiúnta nua-aoiseachais san ailtireacht mar bhealach chun éalú ó stair an choilíneachais."

Dúirt Christine Sisk, Stiúrthóir Chultúr Éireann:  Is é Biennale Ailtireachta na Veinéise an taispeántas is fearr ar domhan do chur i láthair cumas ailtireachta.  Cinnteoidh roghnú Gary Boyd agus John McLaughlin chun an fód a sheasamh d'Éirinn in 2014 go dtógfar ar rath na hÉireann ag Biennale 2012 agus go gcuirfear tuilleadh béime ar fud an domhain ar chumas ailitirí na hÉireann. "


Dúirt Orlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: Tá an-áthas orainn tacú le Gary agus John agus iad ag seasamh an fhóid d'Éirinn ag Biennale Ailtireachta na Veinéise in 2014. Tá cáil mhór ar ailtirí na hÉireann go hidirnáisiúnta agus táimid bródúil i gcónaí as béim a chur air seo sa Veinéis. Taispeánfaidh cur i láthair Gary agus John an ról ríthábhachtach a d'imir ailtireacht na hÉireann i bhforbairt infreastruchtúrtha na hÉireann mar stát comhaimseartha agus dá bharr sin, tá tábhacht ar leith ag baint leis an tionscadal.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)