30 Aibreán 2013: Comhairleoir Ceoil ar Conradh

Is mian leis an gComhairle Ealaíon leas a bhaint as seirbhísí Comhairleora Ceoil chun freastal ar riachtanais na heagraíochta ó thaobh na cáilíochta agus ó thaobh seachadta seirbhíse araon. Cleachtóir cleachta ceoil a bheidh sa táirgeoir rathúil, a bhfuil an saineolas agus an taithí aige nó aici atá riachtanach chun a bheith ag obair le baill foirne na Comhairle Ealaíon trí chabhair a thabhairt dóibh i ndáil le measúnú a dhéanamh ar iarratais ar mhaoiniú agus comhairle chriticiúil a sholáthar faoi shaothair ealaíne.

Féadfar iarratas a dhéanamh ar an gconradh seo trí phróiseas tairisceana poiblí atá ar fáil trí shuíomh Gréasáin soláthair eTenders: www.etenders.gov.ie, agus mar sin amháin.  Ba cheart gach togra a chur isteach roimh an Aoine, an 24 Bealtaine, 2013. Ba cheart aon cheist maidir leis an gconradh seo a chur mar atá leagtha amach san fhógra tairisceana, agus níor cheart ceisteanna a dhíriú ar an gComhairle Ealaíon. 

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)