18 Meán Fómhair 2012: Toradh maith ag na tionscail chruthaitheacha d'Éirinn tar éis fógra jabanna cluichíochta

Chuir Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon an tUasal Pat Moylan fáilte roimh an bhfógra go bhfuil an chuideachta cluichíochta Electronic Arts ag cruthú jabanna breise i nGaillimh.  Tá na Tionscail Chruthaitheacha ag cruthú go maith d'Éirinn, a dúirt an tUasal Moylan.

"Tugann sé seo ardú meanma do Ghaillimh agus do chúrsaí fostaíochta in Éirinn.  Tá an tionscal cluichíochta ar cheann de na tionscail chruthaitheacha ina féidir le hÉirinn scoth na hoibre a dhéanamh.  Baineann an tionscal seo buntáiste díreach ó chultúr cruthaitheach na hÉireann.  Tugann cluichíocht scileanna cruthaitheacha agus teicneolaíochta le chéile agus cén tír is fearr ná Éire le bheith ina ceannródaí sa réimse seo.

"Rinne Éire infheistiú sna healaíona le blianta fada agus baineann earnálacha mar chluichíocht agus bogearraí tairbhe as an infheistíocht sin.  Tá breis is 2,000 duine fostaithe i gcluichíocht in Éirinn anois agus fostaíonn na tionscail chruthaitheacha 79,000 duine ar an iomlán anseo.

"Is iomaí trácht déanta ar an ról atá ag na healaíona ó thaobh lucht saothair solúbtha, cruthaitheach agus nuálach a fhorbairt agus tugtar aitheantas don ról sin.  Ní mór d'Éirinn leanúint den infheistíocht sna healaíona chun ár gcumas náisiúnta nuálaíochta a fhorbairt i réimsí cosúil le cluichíocht."

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)