18 Iúil 2013: Tionscadal Ignite maoinithe ag an gComhairle Ealaíon i gCorcaigh, i nGaillimh agus i Maigh Eo

Ag teacht i ndiaidh an tiomantais mhaoinithe ón gComhairle Ealaíon do na blianta 2013 agus 2014, d’oibrigh an Comhairle Ealaion, Arts and Disability Ireland (ADI), Comhairle Cathrach Chorcaí, Comhairlí Cathrach is Contae na Gaillimhe, agus Comhairle Contae Mhaigh Eo i gcomhar Ignite a chruthú.

Is cur chuige uathúil agus núálaíoch é seo le saothar nua uaillmhianach ó ealaiontóirí le míchumas a choimisiúnú agus a thabhairt ar camchuairt.  Tógann Ignite ar mhúnla ghréasánaíocht ealaíon is míchumais a gcuirtear amach i ngach ceann de na ceantracha údarás áitiúil thar na cúig bliana caite, agus is féidir a dhéanamh mar gheall ar an infheistíocht airgid sa bhreis ó gach ceann de na húdaráis áitiúla agus ó ADI.

Tabharfaidh Ignite tacaíocht do choimisiúin chomhoibríocha le saothar nua a chruthú a bhfuil treoirithe ag ealaíontóirí míchumasacha aitheanta go hidirnáisiúnta.  Oibreoidh na healaiontóirí i ndiaidh a chéile le láithreacha áitiúla maoinithe ag an gComhairle Ealaíon, le heagraíochtaí agus le féilte i gCathair Chorcaí, i nGaillimh agus i Maigh Eo chomh maith le pobail agus grúpaí míchumais áitiúla.  Beidh trí choimisiún ann in iomlán, le gach ceann acu ar luach €60,000 ar uasmhéid.

Dúirt Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon Orlaith McBride:

"Léiríonn Ignite an infheistíocht ollmhór ón gComhairle Ealaíon i réimse na n-ealaíon agus an mhíchumais.  Bhí cúig bliana de shaothar forbartha foisteanaí ag leibhéal áitiúil i gcomhar lenár bpáirtnéirí i ngach ceann de na húdaráis áitiúla agus le hArts & Disability Ireland.  Sroicheann sé seo comhghuallaíocht chruthaitheach uathúil nua chun buaice idir an Chomhairle Ealaíon, ADI, Comhairle Cathrach Chorcaí, Comhairlí Cathrach is Contae na Gaillimhe agus Comhairle Mhaigh Eo le saothar nua uaillmhainach agus dúshlánach ó ealaíontóírí le míchumas.  Táimid ag súil leis an gcaighdeán a ardú ar an saothar atá á chruthú agus á léiriú ag láithreacha agus féilte áitiúla agus le deis a sholáthar do luchtanna féachana nua agus atá ann cheana féin le taithí a fháil ar chuid de ne healaíona agus saothar míchumais is fearr atá á chruthú go hidirnáisiúnta sa lá atá inniu ann."

Bronnfaidh Ignite coimisiún amháin i ngach údarás áitiúil - Cathair Chorcaí, Gaillimh agus Maigh Eo - faoi dheireadh na bliana 2013.  Ag teacht i ndiaidh sin, i 2014, léireofar gach ceann de na saothair nua ag leibhéál áitiúil.  Tiocfaidh deireadh leis an tionscnamh le turas le ceann amháin de na coimisiúin nua go gach ceann de na trí chontae (agus thart timpeall) in Earrach 2015.

Tá sonraí ar an bpróiseas iarratais ar fáil ar an suíomh gréasáin de Arts & Disability Ireland ag www.adiarts.ie/news/ignite.

Is é Déardaoin, 26ú Meán Fómhair 2013 an spriocdháta d’aighneachtaí.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)