18 Deireadh Fómhair 2012: Seolann an Chomhairle Ealaíon cheol córúil na hÉireann díolaim nua

Sheol an Chomhairle Ealaíon Choirland - díolaim de cheol córúil na hÉireann inniu (18 Deireadh Fómhair 2012), mar cheann de na himeachtaí a bheidh ar bun i mbliana chun comóradh 60 bliain na Comhairle Ealaíon a cheiliúradh.
 
Ag labhairt dó ag an seoladh dúirt Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., An tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, "tá leibhéil éagsúla deacrachta sa repertoire atá á atáirgeadh anseo, tugann sé rochtain do chóir phobail ar shaothair Éireannacha chomhaimseartha agus cuireann sé píosaí níos dúshlánaí ar fáil do chóir a bhfuil cumais cheoil agus theicniúla níos fearr acu.  Tá sé beartaithe go gcuirfear gairmeacha cumadóirí Éireannacha chun cinn leis an díolaim, agus go leathnófar an lucht éisteachta do cheol córúil."
 
Thug an Chomhairle Ealaíon maoiniú do Choirland - díolaim, agus is é atá ann ná dlúthdhiosca in éineacht le foilseachán ina ndírítear ar shaothair chórúla le cumadóirí Éireannacha. D’fhás an tionscadal go díreach as tiomantas na Comhairle Ealaíon do thacú le foilsiú agus taifeadadh an cheoil chórúil Éireannaigh mar a luadh in Ag Ardú do Ghlóir, tuarascáil a foilsíodh in 2008.
 
Dúirt Orlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, "Tá an-áthas ar an gComhairle Ealaíon a comóradh 60 bliain a cheiliúradh leis an bhfoilseachán seo de dhíolaim de cheol córúil Éireannach comhaimseartha, in éineacht le taifeadadh de na saothair a léirítear ann. Is tionscnamh fíorthábhachtach é an Díolaim Ceoil Chórúil Éireannaigh i gcomhthéacs thiomantas na Comhairle do na cuspóirí a leagadh amach sa doiciméad beartais chórúil ‘Ag Ardú do Ghlóir’ a bhaint amach."
 
Chruthaigh trí phríomheagraíocht cheoil arna maoiniú ag an gComhairle Ealaíon comhpháirtíocht chun an tionscnamh seo a chur i gcrích: an Cór Aireagail Náisiúnta, an tIonad Ceoil Chomhaimseartha agus Cumann Náisiúnta na gCór.  Bunaíodh grúpa eagarthóireachta, ina raibh ionadaithe na gcomhpháirtithe go léir agus tugadh faoi dianphróiseas roghnúcháin níos luaithe i mbliana chun an liosta deiridh a roghnú.
 
Bhí ionadaithe ó na trí eagraíocht i láthair ag an seoladh agus chan an Cór Aireagail Náisiúnta, faoi threoir a stiúrthóra ealaíne, Paul Hillier, a bhfuil clú air go hidirnáisiúnta, saothair le Ben Hanlon, Colin Mawby agus David Fennessy, a bhfuil siad uile san áireamh in Choirland.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)