Nuacht

Téigh i dteagmháil le

Joe Stuart
Bainisteoir Cothaithe agus Comhordaithe na nEalaíon
Tel: 01 6180235

 

30 Lúnasa 2013: Léiríonn an Chomhairle Ealaíon a comhbhrón ar bhás Seamus Heaney

Ag labhairt di inniu, dúirt Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon Pat Moylan, gur duine mór le rá ar ardcháil é Seamus Heaney sna healaíona agus caoinfear go trom é i measc mhuintir na hÉireann agus ar fud na Cruinne. "Gan amhras, ba fhile é a bhain iontas amach agus an ranníoc ollmhór a chuir sé le saol liteartha agus cultúrtha na hÉireann, ní bheifear in ann é a mheas.


26 Lúnasa 2013: An Phicnic Leictreach 2013 | Puball Liteartha na Comhairle Ealaíon

Le ceiliúradh ar an deichiú Picnic Leictreach i mbliana, tá meascán mearaí de chumadóirí focal is ceoltóirí bailithe le chéile againn ar mhaithe lena n-ealaíon amhra agus lena ndéanta a roinnt leat, agus chun ómós a thabhairt do shárshaothair atá ag comóradh ar cothrom lae dá gcuid féin i mbliana.


14 Lúnasa 2013: Soláthar ar Chomhairleoirí Ealaíon

Is mian leis an gComhairle Ealaíon soláthar ar sheirbhísí do mhéid áirithe Chomhairleoirí Ealaíon chun freastal ar riachtanais na heagraíochta ó sheasamh cáilíochta agus ó sheasamh thabhairt na seirbhíse. Is iad na réimsí fhoirm ealaíne a mbaineann ná: Ailtireacht; Sorcas, Ealaíona Sráide & Seó; Scannán; Ceoldráma; Téatair; Na hEalaíona Traidisiúnta. Tairgfear gach conradh go leithleach.


09 Lúnasa 2013: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an faighteoir do Chomhaltacht Jerome Hynes 2013/2014

Tá sé fógraithe ag an gComhairle Ealaíon inniu gurb í an tIníon Mags Walsh, an Stiúrthóir Feidhmeach ar Children’s Books Ireland, an faighteoir do Chomhaltacht Jerome Hynes 2013/2014 - a thairiscítear tríd an gclár ceannaireachta Clore atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe. Tá sé mar aidhm ag an gclár seo an t-eolas, na scileanna agus taithí ceannairí ionchasacha a fhorbairt thar réimse leathan ghníomhaíocht chultúir.


18 Iúil 2013: Tionscadal Ignite maoinithe ag an gComhairle Ealaíon i gCorcaigh, i nGaillimh agus i Maigh Eo

Ag teacht i ndiaidh an tiomantais mhaoinithe ón gComhairle Ealaíon do na blianta 2013 agus 2014, d’oibrigh an Comhairle Ealaion, Arts and Disability Ireland (ADI), Comhairle Cathrach Chorcaí, Comhairlí Cathrach is Contae na Gaillimhe, agus Comhairle Contae Mhaigh Eo i gcomhar Ignite a chruthú.


27 Meitheamh 2013: Ba cheart don Stát Dearcadh Leathan a Thabhairt ar an bPlean Spreagtha a Deir an Chomhairle Ealaíon

Dúirt Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, An tIníon Pat Moylan, nár cheart don Stát a leithéid de dhearcadh cúng a thabhairt ar spreagadh an gheilleagair agus go mba ghá imeacht ó mheon an Tíogair Cheiltigh a mhaíonn nach féidir poist speagtha a chruthú ach in earnáil na tógála amháin.


20 Meitheamh 2013: Tacaíocht Dar Luach €2.1M Do Na Féilte Samhraidh Ón gComhairle Ealaíon

Tá an Chomhairle Ealaíon ag tabhairt tacaíochta dar luach €2.1m do bhreis is 40 féile a bheidh ar siúl ar fud na hÉireann an samhradh seo agus ag tús an fhómhair


07 Meitheamh 2013: Taispeántas ag an 55ú Biennale Ealaíne de chuid na Veinéise

Seoladh ionadaíocht na hÉireann ag an 55ú Biennale Ealaíne de chuid na Veinéise ar an Déardaoin an 30 Bealtaine sa Veinéis.


06 Meitheamh 2013: Tréaslaíonn Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon le Kevin Barry, buaiteoir na duaise IMPAC

Tá comhghairdeas déanta ag an gComhairle Ealaíon leis an scríbhneoir Éireannach Kevin Barry, ar chloisteáil di gur bronnadh Duais Litríochta IMPAC Bhaile Átha Cliath 2013 air.


10 Bealtaine 2013: Osclaítear an Chamchuairt Náisiúnta Éire sa Veinéis i mBaile Átha Cliath

Tá taispeántas chun ceiliúradh a dhéanamh ar fhilleadh ionadaíocht na hÉireann ag Biennale Ailtireachta na Veinéise 2012 oscailte i bhFoirgneamh CHQ Bhaile Átha Cliath sna Dugthailte.


Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)