07 Bealtaine 2013: Faigheann féilte agus imeachtaí ar fud na hÉireann tacaíocht dar luach níos mó ná €330,000

Beidh lucht freastail na bhféilte, mar aon le turasóirí agus gnólachtaí ar fud na hÉireann, ag baint leasa i mbliana as tuilleadh tacaíochta ón gComhairle Ealaíon chun scoth na siamsaíochta agus na n-ealaíon a chur i láthair ag féilte ar fud na tíre.
Dámhadh €333,959 san iomlán ar 79 féile agus imeacht ar fud na tíre. Fuarthas 182 iarratas ar fad ar an tacaíocht sin. B’ionann luach iomlán an mhaoinithe a bhí á lorg ag an 182 iarrthóir agus €1,493,005.
Rinneadh an maoiniú áirithe sin trí bhabhta a dó de scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2013. Dírítear Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí ar imeachtaí atá bunaithe go háitiúil agus a mbeadh deacracht i gceist lena gcur ar bun murach an tacaíocht ón gComhairle Ealaíon.
Tugtar tacaíocht d’éagsúlacht féilte ar fud na tíre, ina ndéantar raon leathan ardán agus seánraí ealaíne a cheiliúradh. I measc na bhFéilte a bhain tairbhe as tacaíocht na Comhairle Ealaíon, tá Féile Scannán Chiarraí, Féile Ealaíon Chathair na Mart, Féile Luathcheoil Oirthear Chorcaí, Féile Scannán Gaze Bhaile Átha Cliath, Féile Bharócach Shligigh, Féile Ealaíon Phort Láirge agus Féile Cheoil Traidisiúnta an Chláir.

Cuidíonn scéim na Comhairle Ealaíon le reáchtáil feilte bliantúla mór-éilimh ar nós Féile Snagcheoil na Gaillimhe, nach bhfuil a leithéid le fáil in aon áit eile in Éirinn, agus Féile Cheoil Tíre Chorcaí, a bhfuil glao speisialta eisithe aici i mbliana ar amhránaithe agus scríbhneoirí amhrán eisimirceacha chun teacht abhaile mar chuid de Thóstal Éireann.

Ag labhairt di tar éis an fhógra inniu, dúirt Orlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon:
"Tá áthas orm go bhfuil an Chomhairle Ealaíon in ann tacú leis na féilte tábhachtacha seo ar fud na tíre. Tá ról lárnach ag na healaíona inár ngeilleagar, go háirithe maidir le cruthú post áitiúil, trína spreagtar gníomhaíocht gheilleagrach do ghnólachtaí áitiúla agus don turasóireacht áitiúil. Nuair nach mbíonn samhradh grianmhar againn anseo in Éirinn, cruthaítear cuimhní cinn pléisiúrtha do thurasóirí, do theaghlaigh agus do dhaoine óga trí na himeachtaí áitiúla seo a bhfuil tábhacht mhór ag baint leo."
"D'ainneoin gur gearradh an maoiniú do na healaíona faoi 30% ón mbliain 2008, measaimid go bhfuil sé ríthábhachtach go ndéanfaí an tacaíocht do na healaíona a chothabháil laistigh de na hacmhainní teoranta chomh fada agus is féidir."
"Le raon agus le huaillmhian na bhféilte atá á maoiniú faoi Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí de chuid na Comhairle Ealaíon, léirítear an ról lárnach atá ag na healaíona inár saol go léir, agus na tallanna spreagúla atá in Éirinn: idir rogha féilte ealaíon traidisiúnta agus ildisciplíneacha ar fud na tíre agus imeachtaí nideoige i réimsí an scannáin, na litríochta agus an tsorcais, beidh rud éigin ar bun a mbainfidh gach duine taitneamh as sna míonna agus sna blianta atá romhainn."

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)