02 Aibreán 2013: D'fhreastáil os cíonn duine ar na taíspeántais Into the Light chun comóradh a dhéanamh ar an gComhai

 Tá deireadh tagtha le Into the Light, mórshraith taispeántas trína ndearnadh ceiliúradh ar obair spreagúil ealaíontóirí Éireannacha agus os cionn 60 bliain tacaíochta don earnáil ón gComhairle Ealaíon. Thug breis is 80,000 duine cuairt ar na taispeántais i ndánlanna ar fud na tíre le 6 mhí anuas.

Tionscnamh comhpháirtíochta idir an Chomhairle Ealaíon agus ceithre ionad réigiúnacha a bhí i gceist leis na taispeántais Into the Light, a bhí ar siúl ó dheireadh Shamhain na bliana seo caite. Meastar gur spreagadh ollmhór do na físealaíona in Éirinn is ea an rath a bhí ar na taispeántais.

Ceapadh Into the Light chun ceiliúradh a dhéanamh ar chothrom 60 bliain bhunú na Comhairle Ealaíon, agus chuimsigh na taispeántais saothair ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon.

Cuireadh leis an mBailiúchán féin thar shaolré na gníomhaireachta trí thacaíocht d’ealaíontóirí, agus áirítear leis luath-shaothair le healaíontóirí cáiliúla a fuair tacaíocht ón Stát i rith na mblianta, Louis le Brocquy, Patrick Scott agus Alice Maher ina measc.

Seo a leanas na dánlanna ina raibh na taispeántais éagsúla de chuid Into the Light ar bun, agus líon na ndaoine a d’fhreastail orthu:
. Dánlann Ealaíne Crawford, Corcaigh    - 37,483
. Gailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath  - 31,217
. Dánlann Ealaíne Chathair Luimnigh    - 7767
. The Model, Sligeach       - 4293
Dúirt Pat Moylan Uasal, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon:

"Táim thar a bheith sásta leis an rath a bhí ar na taispeántais Into the Light. D'fhreastail níos mó ná 80,000 duine ó gach cearn den tír ar na taispeántais sna ceithre ionad. Is ionann an líon sin daoine agus beagnach lán Pháirc an Chrócaigh le linn Cluiche Ceannais. Is mór atá le rá aige sin faoi thodhchaí na bhfísealaíon in Éirinn."

"Le 60 bliain anuas, tá sé ina sprioc ag an gComhairle Ealaíon na healaíona in Éirinn a fhorbairt agus a chur chun cinn, agus áit lárnach a fhorbairt do na healaíona i saol na hÉireann ag an am céanna. Bhí an tionscnamh seo bunaithe ar na prionsabail sin."

"Leis na taispeántais Into the Light, tugadh an-deis don phobal blaiseadh de shaothair de chuid roinnt de na mórealaíontóirí Éireannacha ar thacaigh an Chomhairle Ealaíon leo le 60 bliain anuas. Léiriú is ea an bailiúchán seo ar an tacaíocht a tugadh d’ealaíontóirí le 60 bliain anuas, agus tá ríméad orainn gur tháinig muintir an phobail amach ina mílte chun na saothair iontacha seo a fheiceáil."

"Is mór againn na healaíona in Éirinn, ceanglaítear pobail le chéile tríothu nuair a bhímid thuas agus thíos, agus léirítear leo an mianach atá ionainn mar phobal. Tá sé riachtanach go ngabhfadh an Chomhairle Ealaíon i mbun rannpháirtíochta le pobail ar fud na tíre chun acmhainneacht chruthaitheach ár náisiúin a chomhroinnt, agus d’éirigh le Into the Light an méid sin a bhaint amach." 

Mar chuid de thionscnamh na dtaispeántas, rinneadh foilseachán 370 leathanach a choimisiúnú ina ndéantar éabhlóid na bhfísealaíon in Éirinn le 60 bliain anuas a rianú go mion. Into the Light is ainm don fhoilseachán sin chomh maith, agus cuimsítear ann níos mó ná aon chéad léaráid de shaothair ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon. Tá sé ar fáil ó aon cheann de na dánlanna comhpháirtíochta agus ó shiopa leabhar Hodges Figgis ar Shráid Dásain i mBaile Átha Cliath.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)