27 Iúil 2012: Ba cheart infheistíochtaí sna hEalaíona a chur san aireamh sa chéad chiste bonneagair eile

Dar le Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, an tUasal Pat Moylan, go bhfuil dearcadh ró-chúng á ghlacadh maidir le hinfheistíocht bonneagair agus gur cheart cúrsaí ealaíon a chur san áireamh in aon chistí sa todhchaí toisc go bhfuiltear in ann poist a chruthú sna healaíona.
 
Ag labhairt di ag oscailt Fhéile Drámaíochta Bhaile Átha Cliath, arb é an cáiníocóir, tríd an gComhairle Ealaíon, príomh-mhaoinitheoir na féile le hinfheistíocht €800,000, dúirt an tUasal Moylan go bhfuil infheistíocht sna healaíona agus i mbonneagar ealaíon ar cheann de na hinfheistíochtaí is fearr atá an Stát in ann a dhéanamh.
 
"Táthar cúngaigeanta maidir le cúrsaí infheistíochta in Éirinn.  Is bóithre nó bonneagar fisiceach a fhaigheann an t-airgead i gcónaí.  Ach nuair a dhéantar infheistíocht inár dtionscail chruthaitheacha bíonn toradh ollmhór le feiceáil ann d'Éirinn ón tús ar fad."
 
Soláthraítear fostaíocht dhíreach agus indíreach leis na healaíona agus iad mar bhonn taca ag tionscail chruthaitheacha agus chultúrtha anseo, tionscail atá thar a bheith riachtanach.  Tá na healaíona fíorthábhachtach freisin do chúrsaí turasóireachta.  Mar a cruthaíodh arís i mbliana in Éirinn, ní mar gheall ar an aimsir a thugann daoine cuairt orainn, tagann siad mar gheall ar an taithí saoil a fhaigheann siad agus tá na healaíona an-tábhachtach mar cheann scríbe turasóireachta in Éirinn."
 
"Caithfear leanúint ag déanamh infheistíochta sna healaíona toisc go dtarraingíonn siad clú agus cáil ar Éirinn mar áit ina dtacaítear go láidir le nuálaíocht agus le cruthaitheacht.  Faightear ar ais arís is arís eile an infheistíocht a dhéantar sna healaíona agus déantar sin tríd an ioncam a ghineann an tionscal agus tríd an gcultúr agus an tsochaí a chruthaítear dá bharr."
 
"Smaoinímid ar chéimithe óga atá ag fágáil an Choláiste, faigheann siad deiseanna ollmhóra leis na healaíona agus le tionscail chruthaitheacha.  Tá an earnáil an-oiriúnach le haghaidh céimithe óga a bhíonn ag iniúchadh nuálaíochtaí cruthaitheacha.  Tacaíonn earnáil na n-ealaíon cheana féin le breis is 21,000 post agus cuireann sí níos mó ná €300 milliún ar fáil i bhfoirm cánacha.  Fostaítear 79,000 duine sna tionscail chruthaitheacha anseo, rud a tharraingíonn clú agus cáil ar Éirinn ar fud an domhain mhóir, agus a chuireann €4.3 billiún isteach sa gheilleagar.  In aimsir seo na géarchéime, ba cheart féachaint uirthi mar dheis don náisiún teacht chuici féin agus is ceart tuilleadh infheistíochta a dhéanamh inti."

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)