06 Deireadh Fómhair 2012: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonaí ‘Into the Light’

Is é ‘Mediation’ (2009) le Patrick Scott, duine de na healaíontóirí beo is fearr in Éirinn, an íomhá teidil le haghaidh mórshraith taispeántas a bheidh ar siúl ó mhí na Nollag i mbliana, ina ndéanfar ceiliúradh ar shaothar ealaíontóirí Éireannacha comhaimseartha agus ar 60 bliain de thacaíocht don earnáil ón gComhairle Ealaíon.
D’fhorbair Karen Downey, Príomhchoimeádaí, Into the Light: The Arts Council - 60 Years of Supporting the Arts, agus is comhpháirtíocht é idir an Chomhairle Ealaíon agus roinnt gailearaithe ealaíne Éireannacha mór le rá. Tugadh cuireadh do choimeádaithe ar comhpháirtithe iad saothair a roghnú ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon agus taispeántais a chruthú ina léireofar ábhair spéise agus éiteas a n-institiúidí ar leith.
Beidh breis agus 150 saothar ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon san áireamh sna taispeántais. Rinneadh mórán de na saothair a aisghairm ó áiteanna ina bhfuil siad ar iasacht ar fud na tíre agus beidh siad ar taispeáint sna háiteanna seo a leanas:
. Gailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath ó 28 Samhain 
. Dánlann Chathair Luimnigh ó 30 Samhain 
. Dánlann Ealaíne Crawford ó 5 Nollaig
. The Model, Sligeach ó 7 Nollaig 
Ag labhairt di inniu, dúirt an tUasal Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Tá an Chomhairle Ealaíon ag tacú le healaíontóirí agus le forbairt na n-ealaíon in Éirinn le 60 bliain anuas. Bhí an chéad chruinniú den Chomhairle Ealaíon ar siúl in Eanáir 1952, cúpla bliain tar éis d’Éirinn a fhógairt go raibh sí ina Poblacht. Ag féachaint air sin i gcomhthéacs na bhforbairtí cultúrtha agus ealaíne in Éirinn ó shin, tá an Chomhairle Ealaíon bródúil go raibh sé de phribhléid againn ról beag, ach suntasach, a bheith againn sa turas dinimiciúil agus uaillmhianach i dtreo Éire na Nua-aoise."
"Nuair a bhí machnamh á dhéanamh ag an gComhairle ar an gcaoi a bhféadfaí a comóradh 60 bliain a cheiliúradh, aontaíodh gur cheart na príomh-uaillmhianta fadtéarmacha a léiriú. Chun tosaigh ina measc sin tá tacú le healaíontóirí a gcuid saothar a tháirgeadh mar aon le deiseanna a chruthú don phobal chun ealaín a fheiceáil agus taitneamh a bhaint aisti. Dá bhrí sin, ba chosúil go mbeadh mór-imeacht ina léireofaí Bailiúchán na Comhairle Ealaíon oiriúnach."
Dúirt an tUasal Orlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: "Táimid ar bís faoin tionscnamh seo atá ar an gcéad cheann riamh dá leithéid i stair na Comhairle Ealaíon, agus rinneadh líon suntasach saothar atá amuigh ar iasacht ag institiúidí poiblí faoi láthair a aisghairm. Is léiriú ollmhór é an bailiúchán sin ar an tacaíocht a thug an Chomhairle Ealaíon d’ealaíontóirí le 60 bliain anuas agus beidh sraith éagsúil saothar iontach ar taispeáint i ngach ceann de na dánlanna atá ina gcomhpháirtithe. Creideann an Chomhairle gur bealach oiriúnach é chun 60 bliain a chomóradh."
"Tá na healaíona agus an cultúr ríthábhachtach chun ár bhféinmhuinín náisiúnta a athfhorbairt agus chun an cháil atá orainn thar lear a athbhunú. Trí shaothair ealaíontóirí Éireannacha mór le rá a chur os comhair mhuintir na hÉireann, is féidir linn cabhrú leis an tír a cumas cruthaitheach a bhaint amach agus cuimsiú ealaíne a chothú i bpobail ar fud na hÉireann. Tá sé i gceist againn saothar fhísealaíontóirí na hÉireann a thabhairt chun suntais, mar a mhol an tUachtarán Ó hUiginn le déanaí ar an gclár Masterpiece ag RTÉ."
"Bunaíodh an Bailiúchán seo go foirmiúil in 1962, ach ní bailiúchán músaeim ná bailiúchán deifnídeach atá mar chanóin ealaíne Éireannach atá ann. In ionad sin, ba é ba chúis lena fhorbairt ná na prionsabail sheanbhunaithe de chabhrú le healaíontóirí a mbeatha a shaothrú as a gcuid saothair agus an saothar sin a úsáid chun deiseanna a chur ar fáil don phobal ealaín a fheiceáil ina gceantair áitiúla. Tá na prionsabail sin fós ann, agus ceannaíonn an Chomhairle ó ealaíontóirí comhaimseartha, fad is a chinntímid go bhfanann an chuid is mó den bhailiúchán amuigh ar iasacht i leabharlanna áitiúla, i músaeim, in ospidéil agus i bhfoirgnimh phoiblí eile."
"In Into the Light tugtar ómós do bhailiúchán náisiúnta sainiúil atá gníomhach le 50 bliain, lenar léiríodh forbairtí físealaíon comhaimseartha de réir mar a tháinig siad chun cinn."
"Tá súil ag an gComhairle Ealaíon go dtabharfaidh daoine ar fud na tíre cuairt ar cheann amháin ar a laghad de na ceithre ionad ar comhpháirtithe iad ina mbeidh na taispeántais á n-óstáil, nó b’fhéidir go dtabharfadh daoine áirithe a bhfuil an-spéis acu sa bhailiúchán nó atá an-fhiosrach faoi cuairt ar na ceithre ionad uile! Tá sé de rún againn saothar fhísealaíontóirí na hÉireann a thabhairt chun suntais, agus beidh na taispeántais sin ina sárthaispeántas de mhórán de na héachtaí cultúrtha agus ealaíne a cruthaíodh inár dtír le linn shaolré na Comhairle Ealaíon."

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)