Nuacht

Téigh i dteagmháil le

Joe Stuart
Bainisteoir Cothaithe agus Comhordaithe na nEalaíon
Tel: 01 6180235

 

07 Bealtaine 2013: Faigheann féilte agus imeachtaí ar fud na hÉireann tacaíocht dar luach níos mó ná €330,000

Beidh lucht freastail na bhféilte, mar aon le turasóirí agus gnólachtaí ar fud na hÉireann, ag baint leasa i mbliana as tuilleadh tacaíochta ón gComhairle Ealaíon chun scoth na siamsaíochta agus na n-ealaíon a chur i láthair ag féilte ar fud na tíre.


30 Aibreán 2013: Comhairleoir Ceoil ar Conradh

Is mian leis an gComhairle Ealaíon leas a bhaint as seirbhísí Comhairleora Ceoil chun freastal ar riachtanais na heagraíochta ó thaobh na cáilíochta agus ó thaobh seachadta seirbhíse araon. Cleachtóir cleachta ceoil a bheidh sa táirgeoir rathúil, a bhfuil an saineolas agus an taithí aige nó aici atá riachtanach chun a bheith ag obair le baill foirne na Comhairle Ealaíon trí chabhair a thabhairt dóibh i ndáil le measúnú a dhéanamh ar iarratais ar mhaoiniú agus comhairle chriticiúil a sholáthar faoi shaothair ealaíne.


22 Aibreán 2013: Fógraítear an scéim 'Ailtirí sna Scoileanna’ a bhfuil an Chomhairle Ealaíon ag tacú léi

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt gur sheol Ruairí Quinn TD, an tAire Oideachais agus Scileanna, an Tionscnamh Náisiúnta Ailtirí sna Scoileanna inniu. Beidh an Scéim á reáchtáil ag Foras Ailtireachta na hÉireann.


19 Aibreán 2013: Ceiliúrann Aosdána an dlúthcheangal idir ealaíona na hÉireann agus ealaíona na hEorpa

- Toghann an Tionól Ginearálta triúr comhaltaí nua - Tá dlúthcheangal idir Éire agus an chuid eile den Eoraip maidir le cúrsaí ealaíon le níos mó ná 2,000 bliain anuas, agus is mór an fiúntas a bhaineann leis an idirmhalartú ealaíon céanna sin go fóill sa lá atá inniu ann, a dúradh le Tionól Ginearálta Aosdána in Ospidéal Ríoga Chill Mhaighneann i mBaile Átha Cliath inniu


17 Aibreán 2013: Tá uasghrádú déanta ar Culturefox!

Tá snas curtha ar Culturefox, treoir shaor in aisce na Comhairle Ealaíon d’imeachtaí cultúrtha na hÉireann, le seachtainí beaga anuas - tá an aip uasghrádaithe againn ionas go mbeidh sí níos úsáidí fós.


10 Aibreán 2013: Damhsa / Amharclann Scéimeanna Maoinithe Spriocdhátaí

Tá áthas orainn spriocdhátaí atá ag druidim linn a fhógairt maidir le trí scéim maoinithe i réimse an Téatair agus scéim amháin i réimse an Damhsa.


09 Aibreán 2013: Tréaslaíonn an Chomhairle Ealaíon le Kevin Barry

Tréaslaíonn an Chomhairle Ealaíon le Kevin Barry faoina ainm a bheith ar an ngearrliosta i gcomhair na duaise IMPAC Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas ó chroí le Kevin Barry ar chloisteáil di go bhfuil an t-úrscéal dá chuid, City of Bohane, ar an ngearrliosta i gcomhair Dhuais Liteartha IMPAC Bhaile Átha Cliath 2013.


02 Aibreán 2013: D'fhreastáil os cíonn duine ar na taíspeántais Into the Light chun comóradh a dhéanamh ar an gComhai

Comhartha dearfach maidir le físealaíona na hÉireann is ea tinreamh mór na dtaispeántas Into the Light


15 Feabhra 2013: Tairiscint do Choimisinéir Biennale Ailtireachta na Veinéise 2014

An gComhairle Ealaíon agus Chultúr Éireann cuireadh pháirtithe ar suim leo é léirithe spéise a chur isteach chun feidhmiú mar an gCoimisinéir maidir le hionadaíocht náisiúnta na hÉireann ag Biennale na Veinéise in 2014


14 Feabhra 2013: An Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2013 (Babhta 2)

Tá babhta úr iarratas á lorg anois ag an gComhairle Ealaíon ar a Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2013 (Babhta 2)


Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)