25 Eanáir 2012: Cuireann an Chomhairle Ealaíon €740K breise ar fáil in 2012 le go mbeidh 33 eagraíocht ealaíon

Gheobhaidh lucht féachana ar fud na tíre deis in 2012 sult a bhaint as scoth na bhfoirmeacha ealaíne seo a leanas: an  litríocht, na físealaíona, damhsa, scannán, téatar, ceol, na healaíona traidisiúnta, sráidealaíona agus sorcas, na healaíona rannpháirteachais agus gníomhaíocht a bheidh eagraithe go sonrach do dhaoine óga, nuair a gheobhaidh 33 eagraíocht ealaíon agus ealaíontóir aonair maoiniú ón gComhairle Ealaíon chun saothar a chruthaítear in Éirinn a thabhairt ar chamchuairt chuig ionaid ar fud na tíre.
 
Táthar ag leithdháileadh os cionn €740,000 go sonrach ar chamchuairteanna faoi Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair na Comhairle sa dara leath den bhliain 2012. Seo sa bhreis ar an €750,000 a fógraíodh cheana féin le haghaidh tionscadail chamchuairt a bheidh ar siúl sa chéad leath den bhliain 2012. Fágann sé seo gurb é tuairim agus €1.5 milliún an tsuim iomlán maoinithe a bheidh curtha ar fáil ag an gComhairle Ealaíon in 2012 faoin scéim seo. Leithdháileadh €125,000 eile anuas air sin ar cheithre ealaíontóir agus eagraíocht le cúnamh a thabhairt dóibh lena réamhphleananna camchuairte le haghaidh 2013.
 
I measc na n-eagraíochtaí a gheobhaidh maoiniú le dul ar camchuairt sa dara leath den bhliain 2012 tá: Amharclann na Mainistreach chun cur ar a chumas a léiriúchán de The Plough and the Stars le Sean O’Casey a thabhairt ar camchuairt; Corn Exchange chun a léiriúchán den scoth de Man of Valour a thabhairt ar camchuairt agus Blood in the Alley Productions chun Woman and Scarecrow le Marina Carr a thabhairt ar camchuairt in Iarthar Chorcaí; na físealaíontóirí Cleary and Connolly lena saothar idirghníomhach, Hall of Mirrors - tar éis a léirithe ag Farmleigh agus súil siar ar an bpéintéir, Dermot Seymour; na healaíontóirí traidisiúnta iomráiteacha, Máirtín O’Connor, Liz Carroll agus David Flynn, a rachaidh i gcomhluadar ceoltóirí aitheanta eile as Éirinn, ar camchuairt ar fud na tíre ag léiriú ealaíontacht chumadóirí fonn na hÉireann agus léiriúchán an Cork Opera House de cheoldráma Purcell, Dido and Aeneas.
 
Agus é ag cur fáilte roimh an bhfógra inniu, dúirt Jimmy Deenihan TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta: "Inár gClár don Rialtas táimid tiomanta d’infheistíocht an Stáit sa bhonneagar ealaíon réigiúnach a chosaint. Tá an-áthas orm fáilte a chur roimh fhógra na Comhairle Ealaíon faoi €740,000 breise i ndeontais le cur ar chumas léirithe ceoil, damhsa, físealaíne, na n-ealaíon traidisiúnta, téatair agus imeachtaí liteartha agus léirithe ealaíon do dhaoine óga dul ar camchuairt chuig ionaid éagsúla ar fud na tíre i mbliana. Ní hamháin go mbeidh an-suim ag daoine áitiúla sna seónna agus go ndéanfaidh siad comhlánú ar ghníomhaíochtaí ealaíon na bpobal, ach cuirfidh na saothair deiseanna turasóireachta cultúrtha ar fáil agus cabhróidh siad chun roinnt fostaíochta áitiúil a mhéadú sna bailte agus sráidbhailte sin."
 
Dúirt Orlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: "Tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta go mbeidh an oiread daoine agus is féidir san oiread áiteanna agus is féidir ar fud na hÉireann in ann saothar ar ardchaighdeán ealaíonta a chruthaítear sa tír seo a fheiceáil. Tá an saothar ann, tá na hionaid ann, bainimis sult astu agus bímis buíoch as iad a bheith againn."
 
Is iad na heagraíochtaí seo a leanas a gheobhaidh maoiniú le dul ar camchuairt sa dara leath den bhliain 2012:
 
1.     Access Cinema (scannán) €8,950
2.     Artery Limited (na healaíona traidisiúnta) €9,300
3.     Blood in the Alley productions (téatar) €48,500
4.     Classical Links (ceol) €25,825
5.     Cleary, Anne, (na físealaíona) €35,264
6.     Coady, Michael (ceol) €9,409
7.     Cork Opera House (ceoldráma) €45,000
8.     Corn Exchange (téatar), €48,500
9.     Dance Theatre of Ireland (damhsa) €50,000
10.  Féile Scannánaíochta Darklight (scannán) €7,500
11.  Diver, Gerry (na healaíona traidisiúnta) €6,500
12.  Féile Africa (ceol) €9,340
13.  Fidget Feet (sorcas) €46,000
14.  First music contact (ceol), €28,000
15.  Flynn, David (na healaíona traidisiúnta) €9,000
16.  Gaelchultúr (litríocht Gaeilge) €6,750
17.  Guidewires (na healaíona traidisiúnta) €25,000
18.  Henley, Nicola (rannpháirtíocht sna healaíona) €12,500
19.  Ceolfhoireann Bharócach na hÉireann (ceol) €30,100
20.  Institiúid Scannán na hÉireann (scannán) €10,295
21.  Irish Modern Dance Theatre (damhsa) €14,970
22.  Áras na Scríbhneoirí (litríocht) €18,000
23.  Little Island (litríocht) €6,388
24.  Lords of Strut (sráidealaíona) €12,000
25.  Lovett, Louis (daoine óga, leanaí agus oideachas) €15,900
26.  Nomad Theatre Network (téatar) €68,500
27.  Note Productions (ceol) €17,500
28.  Smyth, Jim (na físealaíona) €20,000
29.  Amharclann na Mainistreach (téatar) €58,500
30.  The Gallery Press (litríocht) €5,550
31.  The O’ Brien Press (litríocht) €11,000
32.  Vallely, Caoimhín (na healaíona traidisiúnta) €10,000
33.  Waterford Theatre Royal Society (téatar) €10,000
 
Is iad na ceithre eagraíocht agus ealaíontóir a gheobhaidh maoiniú faoi shraith réamhphleanála na scéime (.i. le haghaidh 2013) ná an damhsóir, Monica Loughman (€24,800), an cumadóir Fergus Sheil, (€50,325), Gailearaí Lewis Glucksman i gCorcaigh (€28,875) agus Solstice Arts Centre sa Mhí (€21,000).

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)