16 Lúnasa 2012: Is mian leis an gComhairle Ealaíon agus le RTÉ a chur in iúl go bhfuil deis scannánaíochta ag teacht

In 2012, tá an Chomhairle Ealaíon ag ceiliúradh chothrom 50 bliain á bailiúcháin chomh maith le 60 bliain de bheith ag tabhairt tacaíochta do na healaíona. Chun an ócáid a shonrú, cuirfidh an Chomhairle Ealaíon agus RTÉ tacaíocht ar fáil chun ceithre ghearrscannán a dhéanamh a dhéanfaidh iniúchadh cruthaitheach ar an mbailiúchán. Is píosaí neamhspleácha a bheidh sna scannáin seo a bheidh 3 nóiméad ar fhad, agus craolfar iad i rith shraith ealaíon sheachtainiúil RTÉ, THE WORKS, i mí na Samhna agus mí na Nollag 2012.

Beidh na gearrscannáin seo an-chruthaitheach ach beidh siad oiriúnach do lucht féachana teilifíse príomhshrutha freisin. Is éard atá ag teastáil ón gComhairle Ealaíon agus ó RTÉ ná tionscadail ina dtugtar le chéile stiúrthóirí agus léiritheoirí a bhfuil cuntas teiste acu maidir le cáilíocht agus cruthaitheacht i scannánaíocht agus/nó i léiriú teilifíse.  Cuirfear buiséad suas le €12,500 ar fáil do gach scannán.

Fógrófar sonraí iomlána an tionscnaimh (lena n-áirítear treoirlínte agus foirm iarratais) Dé hAoine, 14 Meán Fómhair agus beidh seisiún eolais ar siúl Dé Céadaoin, 19 Meán Fómhair ag 14:00 sa Central Hotel, Sráid an Chiste, Baile Átha Cliath 2. Ba chóir do dhuine ar bith ar spéis leo a bheith i láthair clárú le Filmbase (events@filmbase.ie). Ba cheart d’iarratasóirí féideartha a thabhairt faoi deara gurb é an spriocdháta chun iarratais a fháil ná 5in Dé Luain, 1 Deireadh Fómhair 2012. Caithfidh iarratasóirí a bheith ar fáil le haghaidh agallaimh Dé Luain, 8 Deireadh Fómhair agus a bheith in ann scannáin chríochnaithe a chur ar fáil Dé Luain 19 Samhain, nó roimhe sin.

Tabhair faoi deara nach mbeidh aon fhaisnéis bhreise ar fáil maidir leis an tionscnamh seo roimh an 14 Meán Fómhair.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)