27 Lúnasa 2012: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2013

Tá an spriocdháta i gcomhair na scéime Reel Art 2013 fógartha ag an gComhairle Ealaíon.  Seoladh an scéim Reel Art in 2008 agus ceapadh í chun deis uathúil a chur ar fáil d’ealaíontóirí scannán chun cláir faisnéise an-chruthaitheach, an-samhlaíoch agus an-turgnamhach a dhéanamh ar théama ealaíne.  Reáchtáiltear an scéim Reel Art i gcomhar le Filmbase agus le Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath Jameson, agus cuirfidh sí tacaíocht iomlán ar fáil do dhá scannán trí dheontas ó €70,000 go €80,000 a sholáthar do gach tionscadal díobh.  Léireofar scannáin Reel Art den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath Jameson i mí Feabhra 2014. Is é an spriocdháta le hiarratais a fháil ná Dé Máirt, an 16ú Deireadh Fómhair ag 17:00.

Is é cuspóir na Comhairle Ealaíon agus í ag tairiscint na scéime Reel Art ná cabhrú le healaíontóirí scannán scannáin faisnéise ealaíne a chruthú nach gcruthófaí murach í. Ní hé aidhm Reel Art aithris a dhéanamh ar chláir faisnéise ná ar na cláir mhaoinithe eile atá á dtairiscint ag an gComhairle Ealaíon, agus ag craoltóirí agus ag gníomhaireachtaí maoinithe eile in Éirinn ach iad a chomhlánú. 

Ba cheart tionscadail Reel Art a cheapadh amhail is dá mbeidís á ndéanamh lena dtaispeáint mar léirithe amharclainne ag féilte scannán nó i bpictiúrlanna sainealaíne.  Ní ghlacfar ach le tograí chun léirithe úrnua, samhlaíochta agus aeistéitiúla a dhéanamh ar ábhair ealaíon agus tabharfar tús áite do thograí a bheidh cruthaitheach, turgnamhach agus a spreagfaidh spéis an lucht féachana.

Tugtar cuireadh d’ealaíontóirí scannáin a bhfuil suim acu iarratas a chur isteach ar Reel Art freastal ar sheisiún faisnéise maidir leis an scéim ag Central Hotel, Exchequer Street, Dé Céadaoin, 19 Meán Fómhair ag 3.30in. Tabharfaidh ionadaithe na Comhairle Ealaíon agus Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath Jameson cur síos ar chuspóir agus ar thosaíochtaí na dámhachtana agus freagróidh siad ceisteanna faoin scéim. Ba cheart do dhaoine ar spéis leo a bheith i láthair é sin a léiriú trí ríomhphost a sheoladh chuig info@reelart.ie

Is féidir treoirlínte nuashonraithe i gcomhair Reel Art 2013 mar aon le foirmeacha iarratais don scéim a íoslódáil ón suíomh Gréasáin www.reelart.ie mar aon le sonraí faoi thionscadail Reel Art roimhe seo.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)