29 Meitheamh 2012: RAISE: Acmhainn Tiomsaithe Airgid a Fhorbairt, tionscnamh nua ón gComhairle Ealaíon

Ní fhaigheann eagraíochtaí ealaíon in Éirinn ach trí faoin gcéad dá n-ioncam iomlán ó thiomsú airgid. Tá an cóimheas sin i bhfad níos lú ná cóimheas tíortha eile amhail an Bhreatain nó an Astráil, ina bhfaigheann eagraíochtaí ealaíon suas le trian dá gcuid ioncaim ó thiomsú airgid.
Tá an Chomhairle Ealaíon ag lorg léirithe spéise i gclár trialach ardleibhéil chun cabhrú le heagraíochtaí níos mó airgid a thiomsú ó fhoinsí daonchairdiúla. Tabharfaidh RAISE tacaíocht ghairmiúil duine le duine d'ocht n-eagraíocht ealaíon ar feadh dhá bhliain, agus déanfar clár saincheaptha tiomsaithe airgid a phleanáil agus a chur i bhfeidhm. Tabharfar tacaíocht dar luach €100,000 a bheag nó a mhór do gach eagraíocht.
Tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta do thacú le heagraíochtaí ealaíon chun infheistíocht phríobháideach sna healaíona a uasmhéadú. Agus an clár nua á fhorbairt aici, d'aithin an Chomhairle Ealaíon go bhfuil sé ríthábhachtach go ndéanfaidh eagraíochtaí straitéis éifeachtach tiomsaithe airgid a fhorbairt, a chomhaontú agus a chur i bhfeidhm. Beidh an Chomhairle Ealaíon ag obair le 2into3 i gcomhpháirt le Networking Matters chun comhairle a thabhairt faoin roghnú agus beidh sí ag plé leis na heagraíochtaí ealaíon ainmnithe chun acmhainní oiriúnacha a chur ar fáil dá bhfeidhm tiomsaithe airgid.
Is iad na heagraíochtaí ealaíon a roghnófar chun páirt a ghlacadh go hiondúil ná eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon bliain i ndiaidh bliana a bhfuil an uaillmhian agus an tiomantas acu agus an cumas iontu níos mó ná €250,000 in aghaidh na bliana a thiomsú in infheistíocht phríobháideach. Roghnófar ocht n-eagraíocht ó na heagraíochtaí a chuirfidh léiriú spéise isteach agus cuirfear tús leis an gclár i nDeireadh Fómhair 2012.
Is féidir léirithe spéise i gclár trialach RAISE a chur isteach ón 6 Iúil 2012. Foilseofar sonraí iomlána agus faisnéis maidir le conas iarratas a dhéanamh ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon. Is é an spriocdháta do léirithe spéise a chur isteach ná 5 i.n. an 27 Iúil.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)