20 Meán Fómhair 2012: Cuireann an Chomhaire Ealaíon saothar óna bailiúchán ar taispeáint le haghaidh Oíche Chultúir

Mar chuid den cheiliúradh ar Oíche Chultúir, osclóidh an Chomhairle Ealaíon a a cuid doirse Dé hAoine an 21 Meán Fómhair ó 5.30i.n. go dtí 9.00i.n. chun saothar óna cuid bailiúcháin a chur ar taispeáint. Leagfar béim ar leith i mbliana ar dhá shaothar leis an ealaíontóir Patrick Scott, a toghadh ina Shaoi de chuid Aosdána i mí Iúil 2007. 
Cheannaigh an Chomhairle Ealaíon an chéad saothar, Gold Painting 18, píosa meán measctha ar chanbhás in 1965. Ceannaíodh an dara saothar, Meditation, píosa meán measctha ar chanbhás, beagnach 50 bliain ina dhiaidh sin in 2009.
 
Tá an dá shaothar seo mar chuid thábhachtach de Into the Light: The Arts Council - 60 Years of Supporting the Arts, tionscnamh ina bhfuil cuid mhór saothar ó bhailiúchán na Comhairle Ealaíon atá tugtha ar iasacht d'institiúidí poiblí faoi láthair á n-aisghairm. Is léiriú amháin é an bailiúchán ar an tacaíocht atá á tabhairt ag an gComhairle Ealaíon d'ealaíontóirí ó bunaíodh í.
 
Tá Into the Light: The Arts Council - 60 Years of Supporting the Arts ina chomhpháirtíocht idir an Chomhairle Ealaíon agus raon ionad réigiúnach.  Beidh saoirse chruthaitheach ag na hionaid a saothair féin a roghnú ón mbailiúchán, rud a thabharfaidh meon agus téama uathúil do gach taispeántas.
 
Beidh na taispeántais ar siúl sna gailearaithe seo a leanas i mí na Samhna agus mí na Nollag 2012:
 
. Dánlann Ealaíne Crawford, Corcaigh
. Dánlann Chathair Luimnigh, Luimneach
. The Model, Sligeach
. Gailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 
 

Trí shaothair ealaíontóirí Éireannacha mór le rá a chur os comhair mhuintir na hÉireann, is féidir linn cabhrú leis an tír a cumas cruthaitheach a bhaint amach agus cuimsiú ealaíne a chothú i bpobail ar fud na hÉireann. Tá sé i gceist againn saothar fhísealaíontóirí na hÉireann a thabhairt chun suntais, mar a mhol an tUachtarán Ó hUiginn. Beidh na taispeántais sin ina sárthaispeántas de mhórán de na héachtaí cultúrtha agus ealaíne a cruthaíodh inár dtír le linn shaolré na Comhairle Ealaíon.
 

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)