02 Lúnasa 2012: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta


Is eagraíocht neamhspleách sheachbhrabúsach é Location One atá tiomanta do léiriú cruthaitheach agus malartú cultúrtha ar bhealaí nua a chothú trí na modhanna seo a leanas: taispeántais, cláir chónaitheachta, taibhléirithe, léachtaí poiblí agus ceardlanna.  Is i gceantar Soho i Nua-Eabhrac atá Location One agus tugann sé tacaíocht do thurgnamhacht agus tá an eagraíocht dírithe ar an gcomhchruinniú idir na hamharcealaíona, na taibhealaíona agus na healaíona digiteacha.  Feidhmíonn Location One clár cónaitheachta idirnáisiúnta lenar féidir le healaíontóirí cruthaithe agus leo siúd atá ag teacht chun cinn triail a bhaint as foirmeacha nua léirithe ealaíne, go háirithe iad siúd a bhaineann úsáid as teicneolaíochtaí nua.

Cuireann an Chomhairle Ealaíon comhaltacht bhliantúil ar fáil d'ealaíontóir amháin chun cur ar a c(h)umas páirt a ghlacadh sa chlár cónaitheachta idirnáisiúnta ag Location One, chun a c(h)leachtas a fhorbairt agus chun saothar nua a chruthú. I dteannta leis an tacaíocht agus leis na hacmhainní a chuireann Location One ar fáil, cuimsítear eitiltí chuig Nua-Eabhrac agus ar ais, lóistín agus cnuas faoi Chomhaltacht Location One na Comhairle Ealaíon freisin.  Is ar feadh tréimhse 5 mhí a bheidh an chónaitheacht ó Fheabhra go Meitheamh 2013.
 
Ní mór iarratais ar Chomhaltacht Location One  a bheith faighte trí chóras iarratais ar líne na Comhairle Ealaíon faoi 5.30in Déardaoin, 27 Meán Fómhair 2012. 
Tuilleadh faisnéise
. Tá foirmeacha iarratais agus nótaí treorach le fáil anseo: http://www.artscouncil.ie/en/available_funding.aspx
. Má tá ceist ar bith agat faoin bpróis

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)