Nuacht

Téigh i dteagmháil le

Joe Stuart
Bainisteoir Cothaithe agus Comhordaithe na nEalaíon
Tel: 01 6180235

 

17 Eanáir 2013: NEW MUSIC DUBLIN

Féile mhór nua is ea New Music Dublin ina dtaispeánfar réimse leathan de chruthaitheacht cheoil ár linne trí shaothar daoine cáiliúla Éireannacha agus idirnáisiúnta a chur os comhair an phobail, agus beidh líon mór ealaíontóirí Éireannacha páirteach ann.


26 Nollaig 2012: Comhbhrón na Comhairle Ealaíon curtha in iúl maidir le bás an fhile agus chomhalta Aos Dána Dennis O

Chuir an Chomhairle Ealaíon a comhbhrón mór in iúl maidir le bás an fhile agus chomhalta Aos Dána Dennis O’Driscoll.


27 Mí na Samhna 2012: Seolann an Taoiseach mórshraith taispeántas le ceiliúradh a dhéanamh ar Chomóradh 60 Bliain na Comha

Sheol an Taoiseach, an tUasal Enda Kenny TD Into the Light: The Arts Council - 60 Years of Supporting the Arts go hoifigiúil inniu i nGailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath le ceiliúradh a dhéanamh ar chomóradh 60 bliain na Comhairle Ealaíon. Is mórshraith taispeántas é Into the Light lena ndéanfar ceiliúradh ar shaothar ealaíontóirí na hÉireann agus ar an tacaíocht atá tugtha ag an gComhairle Ealaíon do na healaíona le 60 bliain anuas.


16 Mí na Samhna 2012: Tá na healaíona níos tábhachtaí ná riamh, dar leis an gComhairle Ealaíon

"Tá ar chumas na n-ealaíon tuilleadh fostaíochta agus gníomhaíochta eacnamaíochta a spreagadh tráth a bhfuil géarghá leis" - Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon


31 Deireadh Fómhair 2012: Ceithre Scannán le déanamh chun comóradh a dhéanamh ar an gComhairle Ealaíon

Déanfaidh an Chomhairle Ealaíon ceiliúradh ar 60 bliain le sraith taispeántas dar teideal 'Into the Light: The Arts Council - 60 Years of Supporting the Arts'. Beidh na taispeántais seo ar siúl i gcomhthráth i gceithre ionad ar comhpháirtithe iad ar fud na tíre ó mhí na Nollag 2012. Is iad na hionaid chomhpháirteacha ná: Gailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath; Dánlann Chathair Luimnigh; Dánlann Ealaíne Crawford; The Model, Sligeach.


18 Deireadh Fómhair 2012: Seolann an Chomhairle Ealaíon cheol córúil na hÉireann díolaim nua

Sheol an Chomhairle Ealaíon Choirland - díolaim de cheol córúil na hÉireann inniu (18 Deireadh Fómhair 2012), mar cheann de na himeachtaí a bheidh ar bun i mbliana chun comóradh 60 bliain na Comhairle Ealaíon a cheiliúradh.


08 Deireadh Fómhair 2012: Spreagann na healaíona a lán fostaíochta agus is mór mar a chuirtear le haschur geilleagrach na hÉir

I dtuarascáil ina bpléitear tionchar geilleagrach na n-ealaíon in Éirinn, a foilsíodh maidin inniu (8 Deireadh Fómhair 2012), léirítear go soláthraítear fostaíocht shuntasach, idir dhíreach agus indíreach, de bharr na n-ealaíon, agus go dtacaíonn maoiniú bliantúil na Comhairle Ealaíon ón Státchiste le breis is 2,270 post. Tríd an bhfostaíocht a dtacaítear léi, gintear láimhdeachas bliantúil €184 milliúin, agus ioncam cánach (i bhfoirm ÍMAT/cáin ioncam, ÁSPC agus CBL) don Státchiste ar ionann é agus €42 milliún.


06 Deireadh Fómhair 2012: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonaí ‘Into the Light’

Is é ‘Mediation’ (2009) le Patrick Scott, duine de na healaíontóirí beo is fearr in Éirinn, an íomhá teidil le haghaidh mórshraith taispeántas a bheidh ar siúl ó mhí na Nollag i mbliana, ina ndéanfar ceiliúradh ar shaothar ealaíontóirí Éireannacha comhaimseartha agus ar 60 bliain de thacaíocht don earnáil ón gComhairle Ealaíon.


02 Deireadh Fómhair 2012: Seolann an tAire tionscadal RAISE chun maoiniú príobháideach a ghiniúint do na healaíona

Tá sé mar aidhm ag ocht gcinn d'eagraíochtaí ealaíon in Éirinn €10 milliún de mhaoiniú príobháideach a bhailiú sna cúig bliana seo amach romhainn mar chuid de thionscnamh nua de chuid na Comhairle Ealaíon. Tá an treoirthionscadal deartha ionas go mbeidh bonn airgeadais níos láidre faoi na heagraíochtaí agus ciallóidh sé go mbeidh daoine ar fud na tíre in ann taibhithe, taispeántais, scannáin agus imeachtaí ealaíon eile ar chaighdeán níos fearr a fheiceáil.


20 Meán Fómhair 2012: Cuireann an Chomhaire Ealaíon saothar óna bailiúchán ar taispeáint le haghaidh Oíche Chultúir

Mar chuid den cheiliúradh ar Oíche Chultúir, osclóidh an Chomhairle Ealaíon a a cuid doirse Dé hAoine an 21 Meán Fómhair ó 5.30i.n. go dtí 9.00i.n. chun saothar óna cuid bailiúcháin a chur ar taispeáint. Leagfar béim ar leith i mbliana ar dhá shaothar leis an ealaíontóir Patrick Scott, a toghadh ina Shaoi de chuid Aosdána i mí Iúil 2007.


Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)