16 Nollaig 2011: 66 féile bheaga ar fud na hÉireann ag fáil tacaíochta ón gComhairle Ealaíon in 2012

Tá maoiniú á thabhairt do 66 imeacht agus féile bheaga ón Daingean go Droichead Átha, ó Cheann Toirc go Cathair na Mart ag an gComhairle Ealaíon faoi bhabhta a haon de Scéim na bhFéilte Beaga 2012. Tá an clár maoinithe sainiúil seo dírithe go sonrach ar imeachtaí agus ar fhéilte atá bunaithe go háitiúil agus a bhfuil maoiniú suas le €20,000 á lorg ón gComhairle acu. Tá €401,650 san iomlán bronnta ar 66 féile agus imeacht ar fud na tíre as na 122 iarratas a fuarthas. Is ionann luach iomlán an mhaoinithe a bhí á lorg ag an 122 iarrthóir agus díreach faoi €1.5 milliún.
Is féidir na dámhachtainí a thairgtear a úsáid i gcomhair imeachtaí aonuaire nó i gcomhair clár gníomhaíochtaí féile. Is é meánluach na ndeontas a dámhadh ar iarrthóirí rathúla sa bhabhta seo ná €6,086.
I measc na bhféilte atá ag fáil tacaíochta  (den chéad uair) tá Féile Cheoil an Leasa Mhóir, Imagine Science Film Festival sa Choláiste Ollscoile Baile Átha Cliath agus Féile Cheoil an Gheimhridh, Baile an Chollaigh.
Dúirt Orlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: "Is mór an díol suntais a fheiceáil go bhfuil roinnt féilte nua á maoiniú ag an scéim in ainneoin acmhainní laghdaithe a bheith againn.  Is maith mar a aithníonn an Chomhairle Ealaíon an méid a chuireann na féilte agus na himeachtaí sin le gnéithe sóisialta agus cultúrtha a gcuid pobal."
 
Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis maoiniú d’Fhéilte Beaga a thairiscint do na heagraíochtaí seo a leanas i gcomhair 2012: 
 
Alliance Francaise €5,000;
Iontaobhas Sibhialta Eas Géitine €9.500;
Away with Words/ Seirbhísí Bhráithre na Carthanachta i nGaillimh €3,000;
Féile Snagcheoil Bhéal an Dá Chab €4,500;
Coiste Stiúrtha Fhéile Bhaile Munna €6,000;
Féile Ealaíon Abhainn na Bearú €8,000;
Bollywood Ireland Ltd. €2,500;
Ceabairé Cáca Milis €3,000;
Cairde na Cruite €14,000;
Comhaltas Charraig Mhachaire Rois €2,500;
Classicallinks, €5,000;
Cumann Ealaíon an Chlocháin €6,400;
Coiste Cruinniú na bhFliúit, €3,500;
Coole Music and Arts €4,000;
Cork World Book Festival €5,000;
Sraith Cheolchoirmeacha Da Capo €4,500;
Féile Scannán an Daingin €8,500;
Coiste Thionól Doran €3,000;
Féile Ealaíon Dhroichead Átha €16,000;
Féile Orgáin Dhún Laoghaire €4,000;
Féile Chlub Leabhar na hInse €8,500;
Ensemble Avalon €5,000;
Ergodos €5,500;
Féile Átha Dá Chab €3,000;
Féile Chois Cuain €3,000;
Féile Chomórtha Joe Éinniú €3,000;
Féile na Gréine €5,000;
Gaeilge Locha Riach €3,500;
Galway Early Music €11,000;
Gathering Festival (The) Ltd. €2,500;
Gospel Rising Festival Society €4,000;
Amharclann Stiúideo Hilltown €12,000;
Féile Immrama €5,000;
Féile Ealaíon Inis Cealtra €9,000;
Inishowen Traditional Singers Circle €4,000;
Comharghnó Chumadóirí na hÉireann €4,500;
Cumann Traidisiúnta John McKenna Teo. €3,000;
Féile Ealaíon Cheann Toirc €4,000;
Deireadh Seachtaine Kate O’Brien €2,000;
Ionad Pobail na Cille, €3,000
La Catedral Studios €5,000;
Féile Thraidisiúnta Leitir Móir €2,450;
Féile Snagcheoil Luimnigh €12,000; 
Féile Cheoil an Leasa Mhóir €13,000;
Music for Wexford €10,000;
Music in Kilkenny €17,000;
Féile Nyah €8,000;
Ó Bhéal €3,500;
Ceolfhoireann Naomh Síle €7,000;
Over the Edge €4,000;
Féile PhotoIreland €10,000;
RUA RED €6,000;
Scoil Cheoil an Earraigh €12,000;
Deireadh Seachtaine Cheoil Thraidisiúnta na Sceirí €4,000;
Féile Filíochta Idirnáisiúnta i mBéal na mBuillí €10,000;
Club Siansach Phort Láirge €9,000;
Templebartraders €5,000;
Féile Ealaíon Thír Dhá Ghlas €10,000;
Coiste Fhéile Ceoil an Gheimhridh, Baile an Chollaigh, €3,000
Féile Giotáir na hÉireann €10,000;
Transversaldublin €3,000;
Imagine Science Film Festival, an Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath €6,000;
Western Writers’ Centre €3,000;
Féile Cheoil Tíre agus Cheoil Bluegrass Chathair na Mart  €2,800;
White House Poets €3,500;
Wicklow Arts Festival €4,000.
 
Tá Babhta a Dó de scéim na bhFéilte Beaga de chuid na Comhairle Ealaíon ar fáil i gcomhair féilte a bheidh ar siúil idir an 1 Iúil agus an 31 Nollaig 2012. Is é an spriocdháta d'iarratais i gcomhair Bhabhta a Dó ná Dé hAoine an 10 Feabhra 2012. www.artscouncil.ie

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)