29 Iúil 2011: Fógraíodh an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair na scéime Reel Art 2011

Seoladh Reel Art in 2008 agus dearadh an scéim chun deis uathúil a chur ar fáil do lucht scannán cláir faisnéise chruthaitheacha, shamhlaíocha agus thurgnamhacha a dhéanamh ar théama ealaíne.  Beidh an scéim Reel Art á feidhmiú i gcomhar le Filmbase agus le Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath Jameson, agus cuirfidh sí tacaíocht iomlán ar fáil do thrí scannán trí dheontas idir €70,000-€80,000 in aghaidh an tionscadail.  Léireofar scannáin Reel Art den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath Jameson i bhFeabhra 2013. Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ná Dé hAoine, 16 Meán Fómhair ag 5 i.n.
Is é cuspóir na Comhairle Ealaíon agus an scéim Reel Art á tairiscint aici ná tacú le lucht scannán chun scannáin faisnéise ealaíne a dhéanamh nach ndéanfaí murach an scéim a bheith ann. Is é príomhaidhm na scéime ná cur leis, seachas aithris a dhéanamh ar, an maoiniú do chláir faisnéise agus na cláir mhaoinithe eile atá á dtairiscint ag an gComhairle Ealaíon, ag craoltóirí agus ag gníomhaireachtaí maoinithe eile in Éirinn.  Ba cheart tionscadail Reel Art a chruthú i gcomhair léirithe ag féilte scannán agus i suíomhanna cineama sainealaíne.  Ní bhreithneofar ach tograí maidir le cóirithe úrnua, samhlaíocha ar ábhair ealaíon, ina ndírítear ar aeistéitic, agus tabharfar tosaíocht do thograí ina luaitear cineálacha cur chuige a tharraingíonn an tsúil, agus atá cruthaitheach agus turgnamhach maidir lena n-ábhar.
Is féidir na treoirlínte nuashonraithe maidir le Reel Art 2011, mar aon le foirmeacha iarratais don scéim, a íoslódáil ón suíomh gréasáin www.reelart.ie.
 
Tuilleadh eolais
Má theastaíonn tuilleadh eolais uait, téigh i dteagmháil le:

Clare Creely, Filmbase, An tSráid Chuar, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2 

Teil: 01 679 6716

Ríomhphost: info@reelart.ie

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)